خدمات حسابداری شرکت ها موسسات خراسان شمالی بجنورد

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 395163
  • بازدید 3689
  • نام شرکت حسابان صنعت
  • دسته بندی مالي و حسابداري
  • تلفن 09151884465
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر بجنورد
  • آدرس خراسان شمالی - بجنورد -روبروی موسسه قوامین - شرکت حسابان صنعت
مات حسابداری در خراسان شمالی بجنورد شرکت - (بجنورد)
خدمات حسابداری در خراسان شمالی بجنورد شرکت
کليه امورحسابداری وحسابرسی خودرابمابسپاريد.
خراسان شمالی –بجنورد –شرکت حسابان صنعت 09151884465
مامی توانيم برای شما:
ò کادرحسابداری وحسابرسی مجرب وکارآزموده .
òطراحی وارائه سيستم حسابداری بنابه نيازواهداف سازمان.
òتنظيم وتحريردفاترقانونی .
òتهيه وتنظيم صورتهای مالی وگزارشات ماليه .
òتهيه وتنظيم اظهارنامه مالياتی .
òمشاوره وپشتيبانی مالی .
انجام امورحسابرسی داخلی .
شرکت حسابان صنعت

09151884465
آگهی های مرتبط : مالي و حسابداري