کود بیولوژیک مایع نیترو

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 445811
 • بازدید 1452
 • نام وحیدی
 • دسته بندی خدمات كشاورزي و دامداري
 • تلفن 09143121980
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت 0
 • ایمیل
 • شهر تبریز
 • آدرس
کود بیولوژیک مایع نیترو
در علوم تغذیه گیاه، نیتروژن (ازت) به عنوان یکی از مهمترین عناصر غذایی برای تمام گیاهان بشمار مي رود به عنوان حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای انواع محصولات زراعی، باغی و زینتی مورد استفاده قرار می گیرد هر میلی لیتر از کود بیولوژیک نیترو دارای ده میلیارد باکتری تامین کننده ازت همیار با ریشه گیاه می باشد این کود حاوی باکتری های آزورایزوبیوم ، ازتوباکتر ، آزوسپیریلوم است وجود جمعیت کافی از این باکتری ها باعث تثبیت 100 الی 150 کیلوگرم ازت در هر هکتار می شود در نتیجه شما می توانید به وضوح تاثیر مثبت آن را بر روی رشد و سلامت مزرعه و باغ خود مشاهده نمایید.
علاوه بر این، آزورایزوبیوم قادر به تولید هورمون¬های رشد گیاهی مانند ایندول استیک اسید و جیبرلین که تکثیر ریشه را کنترل می کنند، می¬باشد در نتیجه با افزایش حجم ریشه و تعداد ریشه¬ های مویین توانایی گیاهان برای جذب آب و مواد غذایی افزایش می یابد. دیگر عوامل تنظیم کننده رشد گیاهی مانند اکسین ها، سیتوکینن ها، آبسیزیک اسید، لومیکروم، ریبوفلاوین و ویتامین ها که توسط این باکتری تولید می شوند نیز در بهبود رشد و عملکرد گیاه تاثیر دارند.
مزایای کود بیولوژیک مایع نیترو:
• هر بسته 100 میلی کود بیولوژیک نیترو برابر با 100 کیلو کود شیمیایی اوره کارایی دارد.
• افزایش سرعت جوانه زنی دانه ها ، افزایش رشد گیاه و بهبود کیفیت و عملکرد محصول
• بهبود باروی خاک و افزایش راندمان آب مصرفی
• افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی
• افزایش سلامت قسمت های هوایی و زمینی گیاهان
• کاملاً سازگار با محیط زیست و کاملاً بی خطر برای انسان ، گیاه و حشرات
• یک کود مطلوب برای تولید غدای سالم و طبیعی و بهبود مزه و ظاهر میوه ها و سبزی ها
• قیمت مناسب
• کاربرد آسان
کود
کود بیولوژیک
کود بیولوژیک مایع
کود بیولوژیک مایع نیترو
تغذیه گیاه
نیتروژن
تغذیه گیاه با نیتروژن
ازت
تغذیه گیاه با ازت
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک
حاصلخیزکننده های خاک
حاصل خیزکننده های طبیعی خاک
حاصلخیزکننده خاک
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای محصولات زراعی
حاصلخیزکننده خاک برای انواع محصولات زراعی
حاصلخیزکننده خاک برای انواع محصولات باغی
حاصلخیزکننده خاک برای انواع محصولات زینتی
حاصلخیزکننده خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
گیاهان
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای گیاهان زراعی
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای گیاهان باغی
حاصلخیزکننده های طبیعی خاک برای گیاهان زینتی
حاصلخیزکننده های خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
حاصلخیزکننده های خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
حاصلخیزکننده های خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
باکتری
باکتری تامین کننده ازت
آزورایزوبیوم
ازتوباکتر
آزوسپیریلوم
مزرعه
باغ
ایندول استیک اسید
جیبرلین
افزایش حجم ریشه
افزایش حجم ریشه های مویین
اکسین ها
سیتوکینن ها
آبسیزیک اسید
لومیکروم
ریبوفلاوین
ویتامین ها
ویتامین های خاک برای گیاهان زراعی، باغی و زینتی
ویتامین های خاک برای گیاهان زراعی
ویتامین های خاک برای گیاهان باغی
ویتامین های خاک برای گیاهان زینتی
ویتامین های خاک
ویتامین های طبیعی خاک
کود شیمیایی اوره
کود شیمیایی
کود اوره
کود حیوانی
بهبود باروی خاک
کود مطلوب برای تولید غدای سالم
کود مطلوب برای تولید غدای طبیعی
کود مطلوب برای تولید میوه ها و سبزی ها
کود مطلوب برای تولید غدای سالم و طبیعی و بهبود مزه و ظاهر میوه ها و سبزی ها
کود قیمت مناسب
کود قیمت ارزان
کود ارزان
کود کاربرد آسان
آگهی های مرتبط : خدمات كشاورزي و دامداري