اجارکردن تانکر حمل سوخت دومحور 32-33 هزارلیتر

چهار شنبه 8 بهمن 1393 کدآگهی:495816
اجارکردن تانکر حمل سوخت دومحور 32-33 هزارلیتر
اجارکردن تانکر حمل سوخت دومحور 32-33 هزارلیتر
مشخصات آگهی
 • امیرکرمی
 • کدآگهی 495816
 • 2179
 • چهار شنبه 8 بهمن 1393
 • 09189598931
 • قیمت 500-600 هزارتومان درماه
 • همه آگهی های امیرکرمی
 • کرمانشاه
 • خیابان بهار
آگهی های مرتبط : حمل و نقل

اجارکردن تانکر حمل سوخت دومحور 32-33 هزارلیتر...

کرمانشاه 3 سال پیش
مشخصات آگهی
 • امیرکرمی
 • کدآگهی 495816
 • 2179
 • چهار شنبه 8 بهمن 1393
 • 09189598931
 • قیمت 500-600 هزارتومان درماه
 • همه آگهی های امیرکرمی
 • کرمانشاه
 • خیابان بهار