انواع ابزار دقیق برندهای Siemens kobold E H ABB

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 538196
  • بازدید 1719
  • نام رضا حامدیان
  • دسته بندی خدمات صنعتي
  • تلفن 02144496441
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس
شركت پيشگامان طيف آزما واردکننده انواع كنترلر و ابزار دقيق با توجه به نياز مشتري، از كمپاني هاي معتبر دنيا ، از قبيل E&H , Fisher,Yokogawa Electric, Rosemount ,Siemens ...

:تامین تجهیزات اتوماسیون شامل

1- Controler
- PID controller
- Invertor or Motor controller
- Programmable Logic Controller

2- Actuator
- Hydraulic Actuator
- Pneumatic Actuator
- control valve Actuator

3- motor & Derive
- Step Motor
- Servo motor
- Drive
- DC Electrical Motor
- AC Electrical Motor

4- Automation Systems
- SCADA
- Fieldbus
- Industrial Software
- DCS (Distributed control system)
- Remote Terminal Unit (RTU) or Remote I/O
- HMI


تجهیزات ابزار دقیق قابل تامین توسط این شرکت به تفکیک عملکرد

1- Humidity
- Portable humidity meter
- Humidity meter
- Humidity Transmitter
- Humidiry Controller

2- Level
- Ultrasonic level meter
- Floater level meter
- Vibrate level switch
- Paddle Level switch
- Radar level meter
- Capacitance level meter
- DP level meter

3- Pressure
- Differential Pressure
- Transmitter
- Digital Pressure Gauge
- Analog Pressure Gauge
- Pressure Transmitter
- Pressure Calibrator
- Pressure Controller or Pressure Switch

4- Temperature
- Infrared Thermometer
- Bimetal Thermometer
- RTD
- Temperature Calibrator
- Gas filled Thermometer
- Temperature transmitter
- Thermocouple
- Temperature Controller

5- Transducer
- DC Transducer & Isolator
- AC Transducer & Isolator
- Configurable Transducer
- Pneumatic transducer & Isolator
- Pulls Transducer
- Power Transducer
- Temperature Transducer

6- Stress and Strain
- Load cell transmitter
- Load cell Indicator
- Strain Gauge
- Category
- Force Gauge or Force meter
- Torque meter

7- Recorder
- PC Base Recorder
- Date Acquisition system
- Paperless Recorder
- Chart Recorder
- Data logger


8- Flow
- Electromagnetic Flow meter
- Ultrasonic Flow meter
- Open channel Flow meter
- Carioles Flow meter
- Vortex Flow meter
- Turbine Flow meter

9- Pitot Tube
- Orifice Plate flow meter
- Flow switch
- Rota meter

لیست منابع خارجی تامین کننده کالای این شرکت که دارای استانداردهای معتبر بین المللی هستند عبارتند از

شرکت ABB تولید کننده انواع تجهیزات High Voltage & Medium Voltage & Low voltage
 شرکت SIEMENS تولید کننده انواع تجهیزات High Voltage & Medium Voltage & Low voltage
شرکت EATON تولید کننده انواع تجهیزات High Voltage & Medium Voltage & Low voltage
شرکت های Schneider Electric – L.S – Finder –GE – AEG تولید کننده انواع تجهیزات Low voltage
شرکت ABB تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت SIEMENS تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت Honeywell تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق و تست
شرکت KROHNE آلمان تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت Enders + Hauser تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت Phoenix آلمان تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت General Monitors آمریکا تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت Yokogawa ژاپن تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت Wika آلمان تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت OMRON تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت FOXBORO تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت FISHER تولید کننده انواع تجهیزات ابزار دقیق و انواع ولو و کنترل ولو
شرکت ROSEMOUNT تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت BENTLY NEVADA تولید کننده انواع تجهیزات ابزار دقیق و انواع ولو و کنترل ولو
شرکت Anderson Greenwood تولید کننده انواع ولوهای کنترلی
شرکت MASONEILAN تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق
شرکت BROOKS تولید کننده انواع موتورهای الکتریکی
شرکت ALLEN BRADLEY تولید کننده تجهی
آگهی های مرتبط : خدمات صنعتي