نشانگر پروتئین-protein marker

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 549156
 • بازدید 1469
 • نام بهنوژن
 • دسته بندی تجهيزات پزشكي آزمايشگاهي
 • تلفن 021 44702168 44719700
 • بروزرسانی شنبه 24 فروردين 1398
 • قیمت 0
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس
فروش نشانگر پروتئین (Protein marker) در اندازه های مختلف:

High-Range Protein Markerband: 50, 77, 106, 163 kDa


4.1-66kDa Low Range Protein Molecular Weight Marker, Ready to use9 Protein bands: 4.1, 6.5, 9.5, 14.4, 20, 27, 35, 45, 66kDa


Pre-stained Protein Wide Range MW markersband: 19.2, 27.1, 35.9, 50.6, 78.6, 108, 163 kDa


10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained14 band: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150, 200kDa

Prestained Protein Marker, 6 Blue Bandsband: 19,200, 27, 100, 35,900, 50,600, 78,600, 108,000
آگهی های مرتبط : تجهيزات پزشكي آزمايشگاهي