فروش اسیدسیتریک خشک وابدار واسیدسیتریک ؛ - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 711076
 • بازدید 464
 • نام محمدی زاد
 • دسته بندی خدمات
 • تلفن 021 28421297
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت .
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس تهران میدان نیاورانکاشانک خیابان پور ابتهاج نرسیده به اجودانیه سمت چپ ساختمان پا
فروشنده اسيد سيتريك ؛ اسيدنيتريك ؛ اسيدسولفوريك ؛ حلال ؛ سودپرك ؛ نيترات
انواع اسيد در گريد هاي صنعتي وغذايي و ازمايشگاهي اسيد هاي توليد شده در داخل كشور(ايراني) يا خارجي با برند هاي چيني ؛ مرك ؛ فلوكا
مواد شيميايي گريد غذايي صنعتي به شرح ذيل:
-1اسيد سيتريك خشک و اسيد سيتريك ابدار مارك چين(BBCA.ARZBC.NCA…..) بسته بندي كيسه 25kg
-2اسيد تارتاريك مارك چين بسته بندي كيسه 25kg
-3اسيد نيتريك مارك چين و توليد داخل (مجللي.پالايشگاه شيراز....) باخلوص 85% بسته بندي به صورت تانكر و گالن 20L
-4اسيد فسفريك مارك چين خلوص 85% بسته بندي گالن 35kg
-5پراستيك اسيد مارك چين بسته بندي گالن 10L
6-اسيد فرميك(ch202) مارك چين بسته بندي گالن 20L
7-اسيد فلوئوريدريك ازمايشگاهي مارك چين بسته بندي گالن 20L
8-اسيدكلريدريك مارك چين بسته بندي گالن20L
9-اسيد كروميك (3no3) مارك تركيه بسته بندي بشكه 50L
10-اسيد سولفوريك ازمايشگاهي مارك الماني
11-اسيد استيك مارك چين و ايران توليدي اراك . فناوران
11-اسيد سولفوريك مارك چين خلوص 98% بسته بندي گالن 40kg
12-اسيد سيتريك خشک ازمايشگاهي مارك المان بسته بندي شيشه 1kg به بالا
13-مونوكلراستيك اسيد مارك چين(NCA) وايران بسته بندي كيسه 25kg
14-اسيد چرب (سويا)خوراك دام و طيور مارك ايران
15-اسيد فسفريك خوراكي و صنعتي مارك چين 86%
اسيد سيتريك(خشک وابدار)جوهرليمو ؛ اسيد نيتريك ( توليدي شيراز) ؛ اسيد سولفوريك ؛ اسيد ماليك ؛ اسيد فورميك(جوهر مورچه) ؛ اسيد فسفريك ؛ اسيد لاكتيك (اسيد شير) ؛ اسيد تارتاريك (جوش شيرين) ؛ اسيد هيدروبرميك ؛ اسيد هيدروكلريك ؛ اسيد پركلريك ؛ اسيد بويريك ؛ اسيد كربنيك ؛ اسيد هيدرو فلوريك ؛ اسيد هيدروسولفوريك ؛ اسيد نيترو ؛ اسيد فسفرو ؛ اسيد هيدروسيانيك ؛ اسيد استيك ؛ اسيد بنزوئيك ؛ اسيد بوتيريك ؛ اسيد فندليك ؛ اسيد اگزاليك ؛ اسيد پروپانوئيك ؛ اسيد پيروئيك ؛ اسيد والريك ؛ اسيد كربو كسيليك ؛ اسيد متانوئيك ؛ اسيد نوكلئيك ؛ اسيد فورميك ؛ اسيد پروپيونيك ؛ اسيد منو كلرو استيك ؛ اسيد كلرو استيك ؛ اسيد اكسي ؛ اسيد تري كلرو استيك ؛ اسيد تلورو ؛ اسيد تنگستيك ؛ اسيد هگزا فلوئورو فسفريك ؛ اسيد هيدرازوئيك ؛ اسيد ارسنوس ؛ اسيد تيتانيك ؛ اسيد فلوروبوريك ؛ اسيد لوويس ؛ اسيد اورتو كربنيك ؛ اسيد اوريك ؛ اسيد ايزو سيانيك ؛ اسيد بوريك ؛ اسيد تانيك ؛ اسيد زنيك ؛ اسيد سو لفورو ؛ اسيد سيليسيك ؛ اسيد فروميك ؛ اسيد فولمينيك ؛ اسيد موليبديك ؛ اسيد نيتروسيل سولفوريك ؛ اسيد هيپو فلورو ؛ اسيد پرهينگ ؛ اسيد پيكراميك ؛ اسيد كلرو اريك ؛ اسيد كلرو استيك ؛ اسيد ابتيك ؛ اسيد معدني ؛ اسيد پر تكنتيك ؛ اسيد كروميك ؛ اسيد فلوئورو انيتمونيك ؛ اسيد فلوئوروسولفوريك ؛ اسيد نيتراس ؛ اسيد هگزا فلوئورو فسفريك ؛ اسيد هيدروبروميك ؛ اسيد تيو سولفوريك ؛ اسيد دي تيونوس ؛ اسيد دي تيونيك ؛ اسيد سولفوروس ؛ اسيد دي سولفوريك ؛ اسيد سولفاميك ؛ اسيد پروكسي دي سولفوريك ؛ اسيد پروكسي مونو سولفوريك ؛ اسيد كلرو سولفوريك ؛ اسيد الي ؛ اسيد اورتو فرميك ؛ اسيد اينو سينيك ؛ اسيد تيو استيك ؛ اسيد د هيدرو اسكوربيك (ويتامين c) ؛ اسيد دي كلرو ايزوسيانوريك ؛ اسيد پراستيك ؛ اسيد گلوسيك. اسیدسیتریک خشک واسيد سيتريك ابدار- اسيد تارتاريك – اسيدنيتريك – اسيد فسفريك – پراستيك اسيد – اسيد فرميك – اسيد فلوئوريدريك اسيد – اسيد كروميك – اسيد سولفوريك – اسيد استيك – اسيد سولفوريك – مونوكلراستيك اسيد – اسيد چرب – اسيد فسفريك – اسيد سيلسيليك – اسيد هيدرو بروميك – اسيد بنزوئيك – اسيد اگزاليك – اسيد دي اتانوئيك – اسيد گلونيك – اسيد بوريك – اسيد اسكوربيك – اسيد استئاريك – اسيد كلريدريك – اسيد فلوريدريك .

انواع ساينده در مش هاي مختلف توليد داخل (ايراني) يا توليد خارج از كشور(چيني ؛ مجارستاني ؛ ژاپني ؛ روسيه ؛ تركيه ):
اكسيد المومينيوم(aluminum oxide): در اندازه هاي ( مش ) مختلف ريز و درشت رنگ قهوه اي و سفيد در كيسه هاي 25 كيلو گرم و تناژ بصورت جامبو
گلس بيد (glass beads): در كلاس A و كلاس B وتيپ A و تيپ B مطابق استاندارد BS 6088-1981 و-1423EN 1998 در دانه بندي و مش هاي مختلف
مس باره-سيليس-گارنت و غيره ........
-
انواع نيترات در گريد صنعتي و ازمايشگاهي تو ليد داخل (ايراني) وتوليد خارج از كشور(برند مرك ؛ فلوكا) با خلوص بالا 99.99% به صورت محلول يا پودر
نيترات سديم ؛ نيترات پتاسيم ؛ نيترات باريم ؛ نيترات كلسيم ؛ نيترات منيزيم ؛ نيترات مس ؛ نيترات استرانسيوم ؛ نيتريت سديم ؛ نيترات نقره ؛ نيترات طلا
-
فروش سود پرك جامد (سود سوز اور) : سود پرك جامد ؛ گرانولم يا مايع (كلاسيك 98%) جهت مصرف در صنايع كارخانه جات داروس
آگهی های مرتبط : خدمات