ارائه خدمات مشاوره iso

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 763460
  • بازدید 536
  • نام رکا رکا
  • دسته بندی مشاوره
  • تلفن 04113369054
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس تبریز
ارائه خدمات مشاوره براي اخذ استاندارد بين المللي ايزو
تماس:
تبريز-خيابان ازادي-خيابان شهيد جديري جنوبي-ساختمان 17
04113369053
04113369054
شركت مهندسي ركا-دپارتمان مهندسي مكانيك ايران(كنسرسيوم)
www.rka.ir
www.irsme.org
www.irsme.ir

ارائه خدمات مشاوره براي اخذ استاندارد بين المللي ايزو 15198 ازمايشگاههاي پزشكي اولين برگزار كننده كارگاههاي اموزشي ايزو 15189 در ايران استاندارد سازي ازمايشگاههاي پزشكي برگزاري سمينارهاي تشريح الزامات ايزو 15189 و دوره مميزي ايزو 15189 تدريس و اموزش ايزو 15189 . ارائه خدمات مشاوره براي اخذ پروانه بازرسي جوش ارائه خدمات اموزش و مشاوره ايزو 17020 تا اخذ گواهينامه. مشاور ايزو تي اس و اخذ گواهينامه ISO ts بصورت تضميني مشاور ايزو 14000 و اخذ گواهينامه ISO 14000بصورت تضميني مشاوره ISO 15189 مشاور ISO 15189 اموزش ISO 15189 استاندراد ايزو ISO 15189 متن استاندارد ISO 15189 مميزي ISO 15189 الزامات ISO 15189 نظامنامه ISO 15189 گواهينامه ISO 15189 مشاوره ايزو 15189 مشاور ايزو 15189 اموزش ايزو 15189 استاندراد ايزو 15189 متن استاندارد ايزو 15189 مميزي ايزو 15189 الزامات ايزو 15189 نظامنامه ايزو 15189 گواهينامه ايزو 15189 مستندات 15189 مشاوره ايزو 17020 مشاور ايزو 17020 اموزش ايزو 17020 استاندراد ايزو 17020 متن استاندارد ايزو 17020 مميزي ايزو 17020 الزامات ايزو 17020 نظامنامه ايزو 17020 گواهينامه ايزو 17020 مشاوره ISO/IEC 17020 مشاور ISO/IEC 17020 اموزش ISO/IEC 17020 استاندراد ISO/IEC 17020 متن استاندارد ISO/IEC 17020 مميزي ISO/IEC 17020 الزامات ISO/IEC 17020 نظامنامه ISO/IEC 17020 خطوط راهنما ISO/IEC 17020 رازداري دستورالعمل رازداري رعايت رازداري استقلال چك ليست ايزو 17020 چك ليست 17020 چك ليست ISO/IEC 17020 گواهينامه ISO/IEC 17020 مشاوره17020 مشاور 17020 اموزش 17020 استاندراد 17020 متن استاندارد 17020 مميزي 17020 الزامات 17020 نظامنامه 17020 گواهينامه 17020 IAF/ILAC-A4:2004 Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17020 REVIEW CHECKLIST اموزش ISO 15189 اموزش ISO/IEC 15189 مشاوره ازمايشگاههاي تشخيص طبي دوره مميزي ISO/IEC 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي چك ليست ايزو 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي چك ليست ايزو 15189 چك ليست ISO/IEC 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي گواهينامه ISO/IEC 15189 ازمايشگاههاي پزشكي مشاوره ايزو 15189 ازمايشگاههاي پزشكي مشاور ايزو 15189 ازمايشگاههاي پزشكي اموزش ايزو 15189 ازمايشگاههاي پزشكي استاندراد ايزو 15189 ازمايشگاههاي پزشكي متن استاندارد ايزو 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي مميزي ايزو 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي الزامات ايزو 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي نظامنامه ايزو 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبي گواهينامه ايزو 15189 ازمايشگاههاي تشخيص طبيآگهی های مرتبط : مشاوره