تلوزیون ال ای دی و ال سی دی اجاره - تهران

تلوزیون ال ای دی و ال سی دی اجاره  - تهران
  • مصطفی طباطبایی
  • کدآگهی 889886
  • 09191105297
  • شنبه 5 اسفند 1396
  • تهران
  • 235
فروش و اجاره انواع ال ای دی و تلويزيون شهري غول پيكر و انواع نمایشگر داخل سالن و بيرون سالن وفروش انواع ماژول تابلو روان و دات پيچفروش نمایشگر شهري

فروش تلويزيون شهري

اجاره نمایشگر شهري

نمایشگر ال ای دی

تلويزيون شهري

اجاره تلويزيون شهري

تلويزيون شهري غول پيكر

نمایشگر شهري

نمایشگر LED

تلويزيون LED

خدمات نمایشگاه غرفه نمایشگاه اجاره تلويزيون شهري اجاره ال ای دی

تلويزيون شهـري

LED

ال ای دی

مجـري فـروش و اجـاره تلويزيون های غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهای تمـام رنـگي ورزشـي

در سـراسـر كشـور
  • تلویزیون ال ای دی
  • تلویزیون ال ای دی در تهران
مشخصات آگهی
عبارت های کلیدی
آگهی های مرتبط : ساير

تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون هاي غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهاي تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

اصفهان 9 ماه پیش


تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون هاي غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهاي تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـ...

اصفهان 9 ماه پیش


تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهای تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـ...

اصفهان 9 ماه پیش

شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهای تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

مركـز فـروش ...

اصفهان 9 ماه پیش


تلویزیون شهری
شركت رسانه مدرن شهر
مجري فروش و اجاره تلویزیون هاي غول پیکر شهری و اسكوربردهاي تمام رنگي ورزشي
در سراسر كشور

مركز ف...

اصفهان 9 ماه پیش

تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهای تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

اصفهان 9 ماه پیش

تلويزيون شهری
شركت رسانه مدرن شهر
مجري فروش و اجاره تلويزيون هاي غول پيكر شهری و اسكوربردهاي تمام رنگي ورزشي
در سراسر كشور

مركز فروش ...

اصفهان 9 ماه پیش


تلويزيون شهری
شركت رسانه مدرن شهر
مجري فروش و اجاره تلويزيون هاي غول پيكر شهری و اسكوربردهاي تمام رنگي ورزشي
در سراسر كشور

مركز ف...

اصفهان 9 ماه پیش

تلویزیون شهـري
LED
ال اي دي
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون هاي غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهاي تمـام رنـگي ورزشـي

اصفهان 9 ماه پیش

2215678 پارس تنها نمایندگی اصلي و مجاز مشهد (خدمات گارانتي)
نمایندگی مجاز گرونديك- پانوراما - شارپ-NEC
مجاز گيرنده هاي پرويژن- زنيكس
تعميران...

تهران 9 ماه پیش