سانتریفوژ 8 شاخه دیجیتال مدل eba20 ساخت هتیش hettich المان - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 932232
 • بازدید 277
 • نام hamedi
 • دسته بندی كارگاه و كارخانه
 • تلفن 22755049
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت 44.000.000 ریال
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس http://www.labteb.com/22126/37171
سانتریفوژ 8 شاخه دیجیتال مدل EBA20 ساخت هتیش Hettich الماناعتبار قيمت تا تاريخ 93.12.25لطفا پس از پايان اعتبار قيمت با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائيدسانتریفوژسانتریفوژ نمودن يكي از روشهاي جدا سازي است كه در ان با استفاده از نيروي گريز از مركز، قسمتهاي سبكتر يك محلول ، مخلوط ويا سوسپانسيون ، از قسمتهاي سنگينتران جدا ميشود .اساس عمل سانتریفوژ، حركت دوراني حول يك محور ثابت است . نيروي سانتریفوژ يا Relative Centrifugal Force(RCF)بستگي به شعاع و و سرعت دوران داشته ، با فرمول زير محاسبه و واحد ان نيز بر اساس ضريبي ازg (gravity ) بيان ميشود . ( بطور مثالg ×500(RCF= 1.118 × 10-5 × r × (rpm) 2مقدارتجربي قراردادي 1.118×10-5 شعاع سانتریفوژ برحسب سانتيمتر r =مقدارشعاع، از مركز چرخش سانتریفوژ ( محور ) تا انتهاي لوله درون سانتریفوژاندازه گيري ميشودسرعت چرخش برحسب دور در دقيقه rpm =نيروي سانتریفوژ RCF را ميتوان به وسيله نموگرام نيز تعيين نمود.در اين حالت با كشيدن خطي كه از شعاع سانتریفوژ و g مورد انتظار عبور مي‌كند و ادامه ان، سرعت بدست مي‌ايد. بعنوان مثال در شكل فوق براي بدست اوردن قدرت 500g در سانتریفوژي كه شعاع ان 75 ميلي‌متر است، لازم است سرعت روي 2500 دور در دقيقه تنظيم گردد.انواع سانتریفوژ :سانتریفوژ هاي شناور ((Horizontal- head /Swinging- bucket و سانتریفوژ هاي زاويه ثابت ، انواعي از سانتریفوژ هستند كه بيشتر در ازمايشگاههاي تشخيص طبي استفاده ميشوند .در سانتریفوژ هاي شناور، لوله ها در حالت توقف وضعيت عمودي و در حال حركت وضعيت افقي دارند.در سانتریفوژهاي زاويه ثابت ، لوله ها در همه حال داراي زاويه ثابت نسبت به محور سانتریفوژ مي‌باشند. سرعت اين نوع سانتریفوژ ، مي‌تواند نسبت به مورد قبلي بيشترباشد ولي در زمان چرخش بعلت مقاومت به هوا ، درون ان گرماي بيشتري ايجاد شده و دما بالا مي‌رود.انتخاب سانتریفوژ در ازمايشگاه بايد با توجه به نوع مصرف ( مانند سرعت مورد نياز، حداكثر دماي قابل قبول و...) و نيز مختصات فني مندرج در كاتالوگ دستگاه صورت گيرد.نكات مهم در استفاده از سانتریفوژ :· در كار روزانه نبايد سانتریفوژ را با درب باز به كار انداخت .· استفاده از لوله هاي مناسب و توصيه شده سازنده و رعايت توازن لوله‌ها و حجم نمونه‌ها هنگام استفاده از سانتریفوژ از نكات اساسي در استفاده صحيح سانتریفوژ ميباشد . بطور معمول وزن لوله هاي حاوي نمونه كه مقابل هم قرار گرفته‌اند نبايد بيش از 1% متفاوت باشند. وزن مجموع لوله‌هاي حاوي نمونه نبايد از وزن تعيين شده سازنده براي سرعت خاص ، تجاوز نمايد .· لازم است درب لوله‌هاي حاوي خون قبل از سانتریفوژ بسته شود تا از پخش ائروسل در محيط جلوگيري گردد . از استفاده از اپليكاتورهاي چوبي جهت خارج كردن لخته قبل از عمل سانتریفوژ به علت افزايش احتمال هموليز بايد خودداري شود .نگهداري و كنترل كيفيت سانتریفوژ :تميز نگهداشتن سانتریفوژ در كاهش انتشار الودگي ها بسيار مهم است و بايد در فواصل زماني مشخص انجام شود .براي كنترل كيفيت سانتریفوژ لازم است موارد زير بررسي گردد:سرعت سانتریفوژ : ابزار سنجش سرعت سانتریفوژ، تاكومتر است .سرعت سانتریفوژ بايد حداقل هر سه ماه يكبار بررسي شده و ميزان سرعت اندازه گيري شده نبايد بيش از 5% با سرعت مورد انتظار (سرعت انتخابي هنگام كار با سانتریفوژ ) متفاوت باشد . براي بررسي سرعت سانتریفوژ با تاكومتر مراحل زير انجام ميشود :· قفل سانتریفوژ را در حالتي قرار ‌دهيد كه در حال باز بودن در ، چرخش انجام شود.· كاغذ مخصوص همراه تاكومتر را نزديك مركز محور سانتریفوژ ( نه در روي مركز محور) بچسبانيد. اين كار باعث مي‌شود در هر بار چرخش ، نور يكبار از كاغذ مخصوص به تاكومتر باز تابيده شود.


آگهی های مرتبط : كارگاه و كارخانه