دفتر ثبت صورتجلسات شوراها

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 946718
 • بازدید 172
 • نام دهقان
 • دسته بندی كتاب و مجله
 • تلفن 09130263174
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت 399000 ريال
 • ایمیل
 • شهر اصفهان
 • آدرس خيابان هشت بهشت
مستند به بند2 ماده 7 وبند 5 ماده 11 آيين نامه اجرايي تشكيلات ، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها ، شورا برای جلسات عادی و فوق العاده و نیز کمیسیونهای شورا برای جلسات خود ، باید دفترمخصوص ثبت صورت جلسات داشته باشند ومتن مذاكرات جلسات شورا در دفتر مخصوص جلسات ثبت و آن را در محل شورا حفظ و نگهداري نمايند.متاسفانه در اين خصوص تاكنون رويه واحدي اتخاذ نگرديده و با سلايق مختلف و هزينه هاي بالا هر سال و هر دوره اين دفاتر به طور سليقه اي توسط شوراها به چاپ مي رسد بطوري كه هر يك از شوراهاي اسلامي و شهرداري ها جهت چاپ دفاتر متحمل پرداخت هزينه هاي فيلم ، زينك ، طراحي ، چاپ ، صحافي و ... مي باشند به همين منظور دفتر ثبت صورتجلسات و دفتر ثبت كميسيون هاي شهرداري ها و شوراها به منظور بهره برداري و وحدت رويه در شوراها طراحي گرديده
آگهی های مرتبط : كتاب و مجله