دپارتمان امور خانواده - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 959443
  • بازدید 190
  • نام موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حام
  • دسته بندی مشاوره
  • تلفن 88543084
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس تهران-خیابان مطهری-خیابان میرعماد-پلاک 20-واحد10
موسسه حقوقي بين المللي دادپويان حامي در اين زمينه خدماتي را به شرح ذيل ارائه مي نمايد:

• وكالت و مشاوره حقوقي در اثبات نسب

• وكالت و مشاوره حقوقي در نفي نسب

• وكالت و مشاوره حقوقي در اثبات كفالت (تحت تكفل بودن)

• وكالت و مشاوره حقوقي در اثبات رجوع

• وكالت و مشاوره حقوقي در ثبت واقعه رجوع

• وكالت و مشاوره حقوقي در ثبت واقعه طلاق

• وكالت و مشاوره حقوقي در اجازه ازدواج (عدم استيذان از ولي)

• وكالت و مشاوره حقوقي در الزام به بذل مدت

• وكالت و مشاوره حقوقي در الزام به ثبت ازدواج

• وكالت و مشاوره حقوقي در استرداد جهيزيه

• وكالت و مشاوره حقوقي در اعلام تمكين

• وكالت و مشاوره حقوقي در الزام به تمكين

• وكالت و مشاوره حقوقي در الزام به تهيه مسكن

• وكالت و مشاوره حقوقي در مطالبه نفقه

• وكالت و مشاوره حقوقي در مطالبه مهريه

• وكالت و مشاوره حقوقي در مطالبه نحله و اجرت المثل

• وكالت و مشاوره حقوقي در تعيين مهرالمثل

• وكالت و مشاوره حقوقي در تعديل مهريه

• وكالت و مشاوره حقوقي در تقسيط مهريه

• وكالت و مشاوره حقوقي در تعديل تقسيط مهريه

• وكالت و مشاوره حقوقي در تعديل نفقه

• وكالت و مشاوره حقوقي در تقسيط نفقه معوقه

• وكالت و مشاوره حقوقي در اثبات وقوع طلاق

• وكالت و مشاوره حقوقي در طلاق به درخواست زوج

• وكالت و مشاوره حقوقي در طلاق به درخواست زوجه

• وكالت و مشاوره حقوقي در طلاق توافقي

• وكالت و مشاوره حقوقي در گواهي عدم امكان سازش

• وكالت و مشاوره حقوقي در تقاضاي تنفيذ طلاق

• وكالت و مشاوره حقوقي در ابطال ثبت واقعه رجوع

• وكالت و مشاوره حقوقي در ثبت واقعه طلاق

• وكالت و مشاوره حقوقي در ابطال ثبت واقعه ازدواج

• وكالت و مشاوره حقوقي در تجويز ازدواج مجدد

• وكالت و مشاوره حقوقي در تغيير جنسيت

• وكالت و مشاوره حقوقي در اهداء جنين

• وكالت و مشاوره حقوقي در فرزند خواندگي (درخواست سرپرستي)

• وكالت و مشاوره حقوقي در ملاقات فرزند

• وكالت و مشاوره حقوقي در تعيين تاريخ و مدت ملاقات

• وكالت و مشاوره حقوقي در حضانت و استرداد فرزند

• وكالت و مشاوره حقوقي در سلب حضانت

• وكالت و مشاوره حقوقي در تحويل فرزند

• وكالت و مشاوره حقوقي در تقسيط نفقه فرزند

• وكالت و مشاوره حقوقي در صدور اجازه خروج از كشور

• وكالت و مشاوره حقوقي در ممانعت از خروج فرزند از كشور

• وكالت و مشاوره حقوقي در منع اشتغال همسر

• وكالت و مشاوره حقوقي در اعلام نشوز

• وكالت و مشاوره حقوقي در اثبات بلوغ

• وكالت و مشاوره حقوقي در اثبات زوجيت

• وكالت و مشاوره حقوقي در انكار زوجيت

• وكالت و مشاوره حقوقي در درخواست طلاق

• وكالت و مشاوره حقوقي در فسخ نكاح

• وكالت و مشاوره حقوقي در ابطال نكاح

• وكالت و مشاوره حقوقي در صدور گواهي عدم امكان سازش

• وكالت و مشاوره حقوقي در دعوي الزام به ثبت طلاق

• وكالت و مشاوره حقوقي در الزام به ثبت رجوع از طلاق در ايام عده

• وكالت و مشاوره حقوقي در درخواست تجويز ازدواج مجدد

• وكالت و مشاوره حقوقي در استرداد هداياي نامزدي

• وكالت و مشاوره حقوقي در تغيير سن

• وكالت و مشاوره حقوقي در تغيير نام و نام خانوادگي

• وكالت و مشاوره حقوقي در خصوص درخواست تجويز ازدواج موضوع ذيل ماده 1043 قانون مدني
آگهی های مرتبط : مشاوره