ارزیابی و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری با کامفار 3 - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 984626
  • بازدید 28
  • نام حسین پناهی-گروه مطالعاتی فنی مهندسی
  • دسته بندی مشاوره
  • تلفن 09379318976
  • بروزرسانی چهار شنبه 16 خرداد 1397
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس
بسمه تعاليموضوع : ارزیابی و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار 3مديران ، صنعتگران و سرمایه گذاران گراميبا عرض سلام و ادب احتراما به استحضار ان مقام محترم مي رساند كه انجام مطالعات مالي و اقتصادي پيش از سرمایه گذاری از الزامات هر پروژه سرماي گذاری در هر حوزه صنعتي و در هر مقياسي اعم از واحدهای صنعتي كوچك يا واحدهای صنعتي بزرگ مي باشد. در اين راستا سازمان توسعه ملل صنعتي (يونيدو) نرم افزار کامفار را طراحي و به بازار ارائه نموده است و سالهاست كه در بسياري از كشورهای دنيا از نرم افزار کامفار جهت ارزیابی و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری استفاده مي شود. از اينرو گروه مطالعاتي فني مهندسي و سرمایه گذاری امپا (امكان سنجي پروژه های اقتصادي) در نظر دارد كه پروژه های سرمایه گذاری را با استفاده از نرم افزار کامفار مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهد. گروه مطالعاتي فني مهندسي و سرمایه گذاری امپا امادگي خود را به منظور همكاري صميمانه جهت تهيه و تنظيم فايل های مدل سازي مالي کامفار (هم به زبان فارسي و هم به زبان انگليسي) را با مديران، صنعتگران و سرمایه گذاران داخلي و خارجي را دارد.شرح خدمات گروه مطالعات فني مهندسي و سرمایه گذاری امپا:مدل سازي و گزارش گيري مالي و اقتصادي از پروژه های صنعتي (صنايع بزرگ و كوچك)، تجاري-خدماتي،زيربنايي،گردشگري و ساير حوزه های اقتصادي بوسيله نرم افزار تخصصي کامفار 3 (Comfar III)جهت تجزيه و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری از نظر مالي و اقتصادي بمنظور بررسي استحكام يك واحد اقتصادي و توانايي ان در پرداخت ديون، همچنين ميزان نقدشوندگي و سوداوري ان.بخشي از نتايج به شرح زير مي باشد.خروجيهای نرم افزار کامفار COMFAR 3 EXPERT:بررسي های مالي:براورد سرمایه گذاری ثابت - براورد سرمایه در گردش - براورد هزينه ساليانه توليد - براورد استهلاك ساليانه سرمایه گذاری - براورد كل سرماية مورد نياز طرح - براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها - تعيين منابع تأمين مالي طرح و هزينه های مالي ان - تحلیل درامدها و هزينه های طرح - تعيين عملكرد سود و زيان طرح براي كل سرمایه گذاری و اورده سهامبررسي های اقتصادي:تعيين جريان خالص نقدي كل سرمایه گذاری - تحلیل جريان نقدينگي تنزيل شده DCF -نرخ بازده داخليIRR -تعيين ارزش فعلي خالص NPV-تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي كل سرمایه PBP - تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي براي اورده سهامداران - تعيين دوره بازگشت سرمایه - تحلیل نقطه سربسر - شاخص سود اوري PI-تحلیل حساسيت طرح به هزينه های پيش بيني نشده - انجام اناليز حساسيت پروژه و تحلیل ريسك - تحلیل نسبتهای مالي - تحلیل اثرات متقابل طرحها (اناليز تلفيقي) - تهية صورت حسابهای ماليگروه مطالعات فني مهندسي و سرمایه گذاری امپا اميد دارد كه همكاري با ان گروه منشاء ثمرات ارزنده اي گردد.
آگهی های مرتبط : مشاوره