انجام پروژه های ارزیابی مالی با کامفار طرح توجیهی - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 984627
  • بازدید 39
  • نام حسین پناهی-گروه مطالعاتی فنی مهندسی
  • دسته بندی مشاوره
  • تلفن 09379318976
  • بروزرسانی چهار شنبه 16 خرداد 1397
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس
بسمه تعاليموضوع : انجام پروژه های کامفار-طرح توجیهیگروه مطالعاتي فني مهندسي و سرمايه گذاري امپا (امكان سنجي پروژه های اقتصادي) در نظر دارد كه ارزیابی های مالی و اقتصادي پروژه های سرمايه گذاري را با نرم افزار کامفار 3 (مدل كامپيوتري براي اناليز امكان سنجي و گزارش گيري) جهت بررسي واحدهای اقتصادي انجام بدهد. نرم افزار کامفار نرم افزار مدل سازي مالی و اقتصادي انعطاف پذيري مي باشد كه مي توان از ان در صنايع مختلف استفاده كرد كه در ذيل به برخي از حوزه های مختلف اشاره شده است.حوزه های صنعتي حهت تهيه و تنظيم فايل مدل سازي مالی و اقتصادي با نرم افزار کامفار 3پروژه های صنعتي مرتبط با نفت،گاز و پتروشيمي.

پروژه های صنعتي مرتبط با انرژي های نوين و تجديد پذير.

پروژه های صنعتي مرتبط با كشاورژي و صنايع غذايي.

پروژه های صنعتي مرتبط با فناوري های نوين از جمله فناوري نانو.

پروژه های صنعتي مرتبط با تجهيزات پزشكي و داروسازي.

پروژه های صنعتي مرتبط با صنايع الكتريكي و الكترونيكي.

پروژه های صنعتي مرتبط با بازيافت.

پروژه های صنعتي مرتبط با گردشگري.

پروژه های صنعتي مرتبط با صنايع پليمري.

پروژه های عمراني و زيربنايي و سد سازي.

پروژه های صنعتي مرتبط با خودرو سازي، واگن سازي، كشتي سازي، توليد قطعات هواپيما.

پروژه های صنعتي مرتبط با صنايع شيمايي.

پروژه های صنعتي مرتبط با راه اندازي نيروگاه های برقي (نيروگاه های اتمي،گازي و گازوئيلي، بادي و زمين گرمايي و سيكل تركيبي).

و ساير پروژه های صنعتيبخشي از نتايج مدل سازي مالی و اقتصادي با نرم افزار کامفار 3Investment costs (هزينه های سرمايه گذاري)

Production costs (هزينه های توليد)

) Production and Salesبرنامه توليد و فروش)

Source of Finance (منابع تامين مالی)

Business Results (نتايج تجاري)

Evaluation and Ratios (ارزیابی و نسبت ها)بررسي های مالی بوسيله نرم افزار کامفار 3:براورد سرمايه گذاري ثابت - براورد سرمايه در گردش - براورد هزينه ساليانه توليد - براورد استهلاك ساليانه سرمايه گذاري - براورد كل سرماية مورد نياز طرح - براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها - تعيين منابع تأمين مالی طرح و هزينه های مالی ان - تحليل درامدها و هزينه های طرح - تعيين عملكرد سود و زيان طرح براي كل سرمايه گذاري و اورده سهامبررسي های اقتصادي بوسيله نرم افزار کامفار 3:تعيين جريان خالص نقدي كل سرمايه‌گذاري - تحليل جريان نقدينگي تنزيل شده DCF -نرخ بازده داخليIRR -تعيين ارزش فعلي خالص NPV-تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي كل سرمايه PBP - تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي براي اورده سهامداران - تعيين دوره بازگشت سرمايه - تحليل نقطه سربسر - شاخص سود اوري PI-تحليل حساسيت طرح به هزينه های پيش بيني نشده - انجام اناليز حساسيت پروژه و تحليل ريسك - تحليل نسبتهای مالی - تحليل اثرات متقابل طرحها (اناليز تلفيقي) - تهية صورت حسابهای مالیاگر شما ايده يا پروژه سرمايه گذاري داريد و مي خواهيد مدل سازي مالی و اقتصادي از پروژه يا ايده تان به منظور ارزیابی ان داشته باشيد گروه مطالعاتي فني مهندسي و سرمايه گذاري امپا امادگي خود را جهت همكاري با شما در اين امر اعلام مي دارد.--انجام هر كدام از مطالعات كه شامل مطالعات امكان سنجي، مطالعات بازار، مطالعات فني، مطالعات مالی و اقتصادي، مطالعات زمان بندي و كنترل پروژه مي شود صرفا با "عقد قرارداد " بين درخواست دهنده و گروه مطالعات فني مهندسي و سرمايه گذاري امپا صورت مي پذيرد.--گروه مطالعات فني مهندسي و سرمايه گذاري امپا اميد دارد كه همكاري با ان گروه منشاء ثمرات ارزنده اي گردد.
آگهی های مرتبط : مشاوره