انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
3 مورد آگهی در استان خراسان رضوی یافت شد.

کسب و کارها و مشاغل مختلف در نقاب

خدمات مالی وحقوقی

تغییرات شرکتها اعم از افزایش سرمایه وتغییرات وپلمب دفاتر وثبت ............

11 ماه پیش

عامليت فروش

اينجانب داراي مجوز رسمي گياهپزشكي از سازمان جهاد كشاورزي آماده ومهندس ناظر گندم با سابقه 6ساله آماده همكاري با شركت هاي داراي كود هاي مايع خارجي موثر وهمچنين سموم مي باشم. ضمنا اين شركت آماده همكاري ...

4 سال پیش

علف كش گل جاليز

گيا هپزشك سردار با كادري مجرب آماده خريد وآزمايش بيوهربيسايد اور سايد در مزارع سبزي وصيفي مي باشد.

4 سال پیش