انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
280 مورد آگهی یافت شد.

نانو

نانو سیلیکون اکساید فروش و عرضه نانو سیلیکون اکساید آلمان

نانو سیلیکون اکساید فروش و عرضه نانو سیلیکون اکساید آلمان. قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه ...

7 روز پیش

نانو آلومینیوم اکساید فروش نانو آلومینیوم اکسید نانو AL2O3

نانو آلومینیوم اکساید فروش نانو آلومینیوم اکسید نانو AL2O3. قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه ...

7 روز پیش

نانو اکسید مس فروش واردات Nano Copper Oxide

نانو اکسید مس فروش واردات Nano Copper Oxide. قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت ...

7 روز پیش

فروش نانو آلومینا و نانو سیلیکا و نانوکلی (واردات)

شرکت پاسارگاد نوین از سال 1383 تا کنون معتبرترین وارد کننده، نانو مواد تحقیقاتی در ایران میباشد.. نانو اکسید آلومینیوم ، نانو آلومینا. Nano Al2o3 , Nano aluminum oxide. نانو اکسید سیلیسیوم ، نانو ...

7 روز پیش

نانو سیلیکا SiO2

نانو سیلیکا SiO2. قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت نانو پاسارگاد نوین با سال ها ...

7 روز پیش

نانو اکسید سیلسیوم

نانو اکسید سیلسیوم . قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت نانو پاسارگاد نوین با سال ...

7 روز پیش

نانو اکسید سیلسیوم

نانو اکسید سیلسیوم . قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت نانو پاسارگاد نوین با سال ...

7 روز پیش

نانو پودر نانو ذرات نانو اکسید آلومینیوم آلفا AL2O3

نانو پودر نانو ذرات نانو اکسید آلومینیوم آلفا AL2O3. نانو اکسید آلومینیوم آلفا آلفا آلومینا AL2O3 آومینا . خلوص: %99+. سایز ذرات: 80 نانومتر. رنگ: سفید. بسته بندی: 50 گرمی. محصول کشور آمریکا. قابل ...

7 روز پیش

نانو تیوب کربن چند دیواره مولتی وال MWCNT آمریکا

نانو تیوب کربن چند دیواره مولتی وال MWCNT آمریکا. کربن نانو تیوب. خلوص: %99+. قطر درونی: ٥ تا 10 نانو متر. قطر بیرونی: 10 تا 20 نانو متر. طول: 10 تا 30 میکرون. بسته بندی: 100 گرم. محصول: آمریکا. قابل ...

7 روز پیش

نانو پودر نانو ذره نانو کاربید سیلسیوم SiC آمریکا

نانو پودر نانو ذره نانو کاربید سیلسیوم SiC آمریکا. نانو کاربید سیلسیوم Nano Silicon carbide. خلوص: %99+. سایز ذرات: 65-45 نانو متر. رنگ: سبز تیره. ساختار: مکعبی. پوشانندگی در واحد سطح: 80-40 متر مربع ...

7 روز پیش

نانو پودر نانو ذرات نانو اکسید سیلسیم نانو سیلیکا SiO2 آمریکا

نانو پودر نانو ذرات نانو اکسید سیلسیم نانو سیلیکا SiO2 آمریکا. نانو اکسید سیلسیم نانو سیلیکا SiO2 . خلوص: 99.5 درصد. سایز ذرات: 15-20 نانومتر. رنگ: سفید. بسته بندی: 100 گرمی. محصول کشور آمریکا. قابل ...

7 روز پیش

نانو پودر نانو ذرات نانو مواد تحقیقاتی آمریکا

نانو پودر نانو ذرات نانو مواد تحقیقاتی آمریکا. نانو پودر درخواستی خود را با مشخصات و آنالیز کامل همراه با تصویر SEM و TEM را می توانید در فروشگاه اینترنتی بازار نانو بیابید.. برای اولین بار، نانو ...

7 روز پیش

نانو سریا فروش واردات Nano CeO2

نانو سریا فروش واردات Nano CeO2. قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت نانو پاسارگاد ...

7 روز پیش

نانو آلومینا آلفا و گاما فروش واردات Nano Al2O3

نانو آلومینا آلفا و گاما فروش واردات Nano Al2O3 . قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. ...

7 روز پیش

نانو رس نانو کلی فروش واردات Nano Clay

نانو رس، نانو کلی فروش واردات Nano Clay . قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت نانو ...

7 روز پیش

نانو اکسید آلومینیوم فروش واردات Nano Alumina

نانو اکسید آلومینیوم فروش، واردات Nano Alumina. قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین. شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در خاورمیانه میباشد.. شرکت ...

7 روز پیش