استخدام دانشجوي دكتري

(1مورد آگهی)

به سه نفر مشاور حرفه ای و متخصص (فقط خانم) دارای مدرك حداقل دانشجوي دكتري و داشتن حداقل دو مقاله علمي پژوهشي و يا يك مقاله ISI در رشته اموزش زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي و ادبيات انگليسي در ...

مشاهده آگهی
آگهی های جدید این گروه