تبدیل سال شمسی به قمری انلاین

(1مورد آگهی)

(یک ماه پیش)

... این بنا و بازسازی آن طبق معماری صفوی و منطبق با استانداردهای بین المللی ، آنرا به هتلی با شکوه تبدیل نمود. سبک معماری و تزئینات هتل عباسی از ویژگی های منحصر به فرد این بنا محسوب می شود. هم اکنون ...

مشاهده آگهی
آگهی های جدید این گروه