حمل بار ماشینهای یخچالدار

(11مورد آگهی)

انواع کالا در تمامی ابعاد و اوزان به تمام نقاط کشور حمل دارنده انواع ماشین های یخچالدار، ساده ) /تریلی /ایسوزو/خاور /نیسان/کامیون/ جفت / تک

مشاهده آگهی

انواع کالا در تمامی ابعاد و اوزان به تمام نقاط کشور حمل دارنده انواع ماشین های یخچالدار، ساده ) /تریلی /ایسوزو/خاور /نیسان/کامیون/ جفت / تک

مشاهده آگهی

یی که نیاز به برودت دارد از همه شهرها به تمام نقاط ایران و خارج از کشور با ماشینهای یخچالدار . میوه ، لبنیات ، گوشت، ماهی ، ذرت ، سبزی منجمدی، ) که نباز به دمای (زیر صفر و بالای صفردارند ) وهر محموله ...

مشاهده آگهی

حمل محموله هایی که نیاز به برودت دارد از همه شهرها به تمام نقاط ایران و خارج از کشور با ماشینهای یخچالدار . میوه ، لبنیات ، گوشت، ماهی ، ذرت ، سبزی منجمدی، ) که نباز به دمای (زیر صفر و بالای صفردارند ...

مشاهده آگهی

/ ) . حمل محموله ها . یی که نیاز به برودت دارد از همه شهرها به تمام نقاط ایران و خارج از کشور با ماشینهای یخچالدار . میوه ، لبنیات ، گوشت، ماهی ، ذرت ، سبزی منجمدی، ) که نباز به دمای (زیر صفر و ...

مشاهده آگهی

) . حمل محموله ها . یی که نیاز به برودت دارد از همه شهرها به تمام نقاط ایران و خارج از کشور با ماشینهای یخچالدار . میوه ، لبنیات ، گوشت، ماهی ، ذرت ، سبزی منجمدی، ) که نباز به دمای (زیر صفر و بالای ...

مشاهده آگهی

موسه حمل و نقل یخچالداران، . دارای انواع کامیونهای ... داری پرسنل مجرب و کار آمد در مورد حمل و نقل محمولات که احتیاج به دمای خاص دارند که با کامیونهای یخچالدار حمل و نقل می شوند را نیز دارا ...

مشاهده آگهی

موسه حمل و نقل ، . دارای انواع کامیونهای ... داری پرسنل مجرب و کار آمد در مورد حمل و نقل محمولات که احتیاج به دمای خاص دارند که با کامیونهای یخچالدار حمل و نقل می شوند را نیز دارا می باشد.. ...

مشاهده آگهی

موسه حمل و نقل ، . دارای انواع کامیونهای ... داری پرسنل مجرب و کار آمد در مورد حمل و نقل محمولات که احتیاج به دمای خاص دارند که با کامیونهای یخچالدار حمل و نقل می شوند را نیز دارا می باشد.. ...

مشاهده آگهی

شرکت تاک بار مفتخر به ارائه انواع گوناگون خدمات حمل زمینی محمولات شما بصورت دربست می باشد.امکان حمل کالا با انواع کامیونهای مختلف مانند کامیونهای یخچالی، کفی، تریلرهای بوژی و… را دارا می باشیم.. مدعی ...

مشاهده آگهی
آگهی های جدید این گروه