درمان هموروئيد درمان بواسير

(2مورد آگهی)

...‌های پوستی ویترای Vitray. 100 درصد طبیعی. دارای خواص درمانی فراوان. با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. پروانه بهداشت: 32/19068. شماره ثبت: 2175. پروانه صنایع: 123/30708. سری ساخت: ...

مشاهده آگهی

... است و در آزمایشگاه به دو روغن شترمرغ پوستی و مفصلی تفکیک شده است؛ با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 32/19027 - صد درصد خالص و ریزمولکول و بدون بو - ارسال رایگان توسط پست ،...

مشاهده آگهی