صادرات کود اورگانیک

(1مورد آگهی)

... داخلی با توجه به موارد ذکر شده اماده اطاع نمایندگی بنکدران وخدمات کشاورزی در سراسر ایران را دارد . صادرات محصولات پاجی با عنایت به مجوزهای ذکر شده و با ایجاد و بستر مناسب از نظر کیفیت و کمیت تولید و ...

مشاهده آگهی
آگهی های جدید این گروه