فهرست بها متره

(5مورد آگهی)

...>. ساده‏‌نویسی براي نوشتن حروف فارسي و انگليسي و اعداد به صورت تركيبي.
. امكان استفاده از كتاب فهرست‏‌بها و افزودن يك فصل، رشته و يا چند رديف.
. تعريف ريزمتره براي بخش‏هاي مختلف پروژه.
. ...

مشاهده آگهی

... سر جمع - آنالیز می باشد. تحت شبکه با 5 کاربر هم زمان. این نرم افزار به تازگی خریداری شده و دارای فهرست بها 95 نیز میباشد. قیمت با بیش از 50 درصد تخفیف به قیمت 1 میلیون می باشد

مشاهده آگهی

گروه فنی و مهندسی اورال با تجربه چندین ساله و با در اختيار داشتن نيروهاي انجام خدمات به شرح ذیل را انجام می داند. شرح موضوعات قابل اجر توسط گروه فنی و مهندسی اورال:. . انجام مطالعات و برنامه ريزي و ...

مشاهده آگهی

...>. تهيه صورت وضعیت های موقت و قطعي با نرم افزار تدكار و استفاده از تمامي اضافات بها قابل استفاده در فهرست بها
. اناليز و پيشنهاد قيمت و اماده سازي اسناد شركت در مناقصه
. تهيه برنامه زمان بندي و ...

مشاهده آگهی

... و تاسيساتي پيمانکار توسط گروه مهندسي .. ارائه خدمات متره و برآورد پروژه ها و ارائه قيمت در قالب فهرست بها و يا مترمربع زيربنا همراه با ريزمتره و برنامه زمانبندي و مطابق با نياز شرکت هاي مشاور .. ...

مشاهده آگهی