نمایندگی سم و کود در تهران

(2مورد آگهی)

قارچ برتر به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه مشاوره و کارشناسی در زمینه راه اندازی سالن های قارچ خوراکی همچنین تجهیزات سالن های کشت و پرورش قارچ خوراکی شامل هواساز و ایرواشر ، مه پاش ، رطوبت ساز ،...

مشاهده آگهی

... بوتانوييك. . زمینه های فعالیت:. . واردات و فروش محیط کشت بیومارک هند (( به توسط واردات مستقیم از نمایندگی بیومارک و نماینده بیومارک ) BIOMARK. فروش اکسین ( اوکسین ) های رشد و کنترل گیاهان کشاورزی. ...

مشاهده آگهی