در جستجوی

کود سولفات آمونیم سولفامون

1 مورد آگهی یافت شد.

سولفات آمونیوم سولفامون

... آمونیوم سولفامون عبارت‌اند از:. در صنعت غذایی به عنوان بهبود دهنده خمیر نان. استفاده به عنوان کود شیمیایی برای اصلاح pHخاک. در صنعت آبکاری به عنوان یک افزودنی در حمام آبکاری. در صنعت رنگرزی ، ...

8 روز پیش