دوچرخه کورسی حرفه ای

(2مورد آگهی)

دوچرخه حرفه ای سایز ٢٦ viva . ٢١ دنده لوازم کامل شیمانو ٢ ماه استفاده شده دقیقا مشابه نو

مشاهده آگهی

(11 ماه پیش)

یه دوچرخه 24 مناسب برای هر سنین . در حد نو با ضاهری بسیار زیبا

مشاهده آگهی