موتور سنگین 1400

(1مورد آگهی)

تعمیرات تضمینی موتورهای حرفه ای در محل بدونه هزینه ایاب ذهاب .تعمیر انواع متودر سنگین CBR 1000 / GSX1000 1400 / YAMAHA R1 1000 / KAVASAKE ZX 10 12 14 و کلیه موتورهای استرید و غیره کلیه خدمات شامل ...

مشاهده آگهی