تامین و فروش انواع محصولات پتروشیمی شرکت بازرگانی بامداد پترو پارسان

  • آگهی ویژه
  • کدآگهی 1024737
  • بازدید 334
  • نام بامداد پترو پارسان
  • دسته بندی مواد شيميايي
  • تلفن 88103004 09121266036
  • بروزرسانی شنبه 28 فروردين 1400
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس آرژانتین
خرید و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی
Trading of chemicals and petrochemical products in Iran
صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی
Export and import of chemicals and petrochemical products in Iran

فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی
صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی
صادرات انواع محصولات پتروشیمی
*****************
شرکت بامداد پترو پارسان
2188103004-(0098)
فروش انواع گلایکول ها:
مونو اتیلن گلایکول / MEG (ضدیخ)
دی اتیلن گلایکول / DEG
تری اتیلن گلایکول / TEG
فروش انواع آمین ها:
مونو اتانول آمین / MEA
دی اتانول آمین / DEA
تری اتانول آمین / TEA
فروش انواع زایلن ها:
اورتو زایلن / O-Xylene
پارا زایلن / P-Xylene
مخلوط زایلن / M-Xylene
فروش انواع حلال ها:
متانول / methanol
تولوئن / toluene
ایزو بوتانول / isobutanol
نرمال بوتانول / normal butanol
فروش کربنات ها:
کربنات سدیم سبک / light soda ash
کربنات سدیم سنگین / heavy soda ash
کربنات کلسیم / calcium carbonate
سایر محصولات پتروشیمی:
سود مایع / caustic soda liquid
سود پرک / caustic soda flakes
****************************
مونو اتیلن گلایکول:ضد یخ/MEG
تری اتیلن گلایکول:دی هیانول:دروکسی اتر / 2-2 اتیلن دی اکسی اتانول /تری گلایکول
دی اتیلن گلایکول: DEG
متانول:الکل چوب / الكل متيليك / متيل الكل
تولوئن:متیل بنزن / متیل بنزول / فنیل متان
مونو اتانول آمین: آﻣﻴﻨﻮاﺗﻴﻞ اﻟﮑﻞ / ٢- آﻣﻴﻨﻮاﺗﺎﻧﻮل / ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻨﻮ اﺗﻴﻞ اﻟﮑﻞ / ﮐﻮﻻﻣﻴﻦ / اﺗﻴﻞ آﻣﻴﻦ/ ﮔﻠﻴﺴﻴﻨﻮل / ٢-هﻴﺪروﮐﺴﻰ اﺗﻴﻞ آﻣﻴﻦ /MEA /اوﻻﻣﻴﻦ
دی اتانول آمین: دی اتیلول آمین / دی (2-هیدروکسی اتیل) / DELA| DEA / دو (هیدروکسی اتیل) آمین / دیول آمین دیلول آمین / 2-((2-هیدروکسی اتیل) آمین) اتانول/
تری اتانول آمین: دالتوژن / تری اتیلول آمین/ ترولامین
سودمایع:هیدروکسید سدیم / سدیم هیدروکسید /مایع سوز آور / قلیا / سودای قلیایی / هیدرات سدیم
کربنات سدیم: سودا اش/ | Soda ash/Washing soda /Soda crystals
اورتو زایلن:1و2 دی متیل بنزن / 2-متیل تولوئن
پارا زایلن:1و4 دی متیل بنزن / 4-متیل تولوئن
ایزوبوتانول: الکل ایزو بوتیایک / ایزوبوتانول ایزوپروپیل کاربینول / 1- هیدروکسی متیل پروپان / 2- متیل 1- پروپانول
نرمال بوتانول:بوتیل هیدراید(butyl hydride) / متیل اتیل متان (methyl ethyl methane)
**********************
تلفن 9 - Phone): +98 (21) 88103004 )
فکس Fax): +98 (21) 88723673)
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع مواد شیمیایی به سایت شرکت بامداد پترو پارسان مراجعه فرمائید:
www.bpp.ir
Info@bpp.ir
آگهی های مرتبط : مواد شيميايي