دوره آموزشی حسابداری ، دوره آموزشی ورود به بازار کار ویژه حسابداری

دوره آموزشی ورود به بازار کار ویژه حسابداری
دوره آموزشی حسابداری همراه با تمرین و پشتیبانی
مدرس دکتر بردیا خسروانی
محتوای دوره شامل تاریخچه و اصول مقدماتی ، نحوه تحریر دفاتر قانونی و.........
آگهی های مرتبط : فني و حرفه اي