انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی

تولید کننده سود پرک با کیفیت 98 درصدی

شرکت کارا کیمیا
تولید کننده سود پرک با آنالیز 98 درصدی
کیفیت مختص صادراتی
کاملا سفید و بدون کلوخ
در کیسه های 25 کیلویی
محل تحویل: درب کارخونه و یا محل مورد نظر مشتری
با انجام تشریفات امور گمرکی
آگهی های مرتبط : مواد شيميايي