طراحی تخصصی غبارگیر - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 191509
  • بازدید 6223
  • نام mohsen hajiali
  • دسته بندی ساير خدمات
  • تلفن 09121222664 021 22521434
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر
  • آدرس
طراحی انواع غبارگیر طبق استاندارد انجمن بهداشت صنعتی آمریکا

پروژه های انجام شده
1 - طراحی چهار دستگاه غبارگیر ونچوری اسکرابر به ظرفیتهای 10000 و 25000 و 45000 و 55000 مترمکعب در ساعت جهت پروژه شهید خرازی مجتمع فولاد مبارکه. ( کارفرما: شرکت راستا صنعت هوشمند )
1 – طراحی مهندسی پایه و ارائه نقشه های تفضیلی برای شش دستگاه غبارگیر از نوع ونتوری اسکرابر به ظرفیتهای 78000(یک دستگاه) ، 50000(یک دستگاه) ، 25000(یک دستگاه) ، 15000(سه دستگاه) متر مکعب در ساعت جهت پروژه زمزم دو در مجتمع فولاد خوزستان. (کارفرما: شرکت MMTE)
2 – نظارت و ارائه نقشه های تفضیلی برای دو دستگاه غبارگیر در مجتمع فولاد خوزستان. (کارفرما: شرکت MMTE)
3 – طراحی مهندسی پایه و نظارت بر محاسبات و نقشه های تفضیلی برای کانالهای انتقال غبار پروژه زمزم دو در مجتمع فولاد خوزستان. (کارفرما: شرکت MMTE)
4 - طراحی و ساخت سیستم تهویه و تصفیه صنعتی از نوع wet scrubber به ظرفیت 11000 مترمکعب در ساعت جهت واحد پرداختکاری شرکت ایران سب.
5 – ارزیابی فنی جهت طراحی و ساخت فیلتر کیسه ای برای مجتمع فولاد خوزستان. (کارفرما: شرکت MMTE)
6 – طراحی مهندسی پایه و ارائه نقشه های تفضیلی برای شش دستگاه غبارگیر جهت فولاد کاوه جنوب.
(کارفرما: شرکت MMTE)
7 – طراحی مهندسی پایه و نظارت بر محاسبات و نقشه های تفضیلی برای کانالهای انتقال غبار پروژه فولاد کاوه جنوب.
(کارفرما: شرکت MMTE)
8 – تهیه نقشه های تفضیلی و ساخت کانالهای سیستم اسکرابر جهت شرکت کاشی ایرانا.
9 - طراحی و ساخت فن سانتریفوژ به ظرفیت 110000 متر مکعب در ساعت هواگذر جهت واحد اتاق جمع کن الیاف پشم سنگ .
محل نصب : شرکت پشم سنگ ایران
10 – بررسی مدارک فنی جهت فنهای سانتریفوژ به ظرفیت 167800 نرمال مترمکعب در ساعت و فشار استاتیک 20000 پاسکال
و فن 310000 نرمال مترمکعب در ساعت و فشار استاتیک 12000 پاسکال در پروژه فولاد کاوه جنوب. (کارفرما: شرکت MMTE)
11 - طراحی و ساخت فن آکسیال به ظرفیت 85000 متر مکعب در ساعت هوا گذر با فشار 50 میلیمتر ستون آب .
محل نصب : نیروی هوائی سپاه
12 - طراحی و ساخت سیکلون به ظرفیت 17000 متر مکعب در ساعت هواگذر جهت تصفیه هوای دودکش کوره .
محل نصب : شرکت پشم سنگ ایران
13 - ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه جذب گاز ایزوسیانات از خط تولید تزریق فوم توسط سیتم ونتوری اسکرابر جهت شرکت سایپا آذین.
14 - طراحی مهندسی پایه و ارائه نقشه های تفضیلی برای چهار دستگاه غبارگیر جهت فولاد چهارمحال.
(کارفرما: شرکت MMTE)
15 - طراحی مهندسی پایه و ارائه نقشه های تفضیلی برای چهار دستگاه غبارگیر جهت فولادسبزوار.
(کارفرما: شرکت MMTE)
16 - ساخت سایلنسر جهت پائین آوردن صدای بلوئر cfm4500.
محل نصب : شرکت ایران مایه
17 - ارزیابی فنی سیستم جذب گازهای آلاینده از دودکش کوره ذوب شرکت پشم سنگ.
18 – بررسی و ارزیابی مدارک فنی خرید فنهای پروسس در کارخانه احیای مستقیم در پروژه های فولاد چهارمحال و سبا.
(کارفرما: شرکت MMTE)
19 – طراحی و ساخت اکسترودر دو محوره به ظرفیت 1200 کیلوگرم در ساعت .
محل نصب : شرکت ایران مایه
20 – طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره هوای گرم به ظرفیت 4500 متر مکعب در ساعت و درجه حرارت کارکرد 500 درجه سانتیگراد با فشار کار 2700 میلیمتر ستون آب .
محل نصب : شرکت پشم سنگ ایران
21 – طراحی و سا
آگهی های مرتبط : ساير
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.