رفع چین و چروک درمان جای زخم درمان اکنه - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 330730
  • بازدید 2026
  • نام دکتر محبوبه مرادی حقیقت
  • دسته بندی خدمات پزشكي
  • تلفن 02122666825
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس مقدس اردبیلی - بالاب بانک تان پلاک 50 واحد 10
راديو فركانس :
www.dr-moradi.com
جوانسازي پوست Skin Rejuvination
بهبود چین و چروکهاي سطحي تا عميق
افزايش قوام و سفتي پوست Skin Laxity
درمان اسكارها و جای زخمها
درمان اکنه هاي فعال

عبور RF از پوست

گرماي عمق پوست ← انقباض فيبرهاي كلاژن Collagen Contraction

تحريك فيبروبلاست ها

شروع روند نوسازي پوست
اثرات باليني مطلوب از چند هفته پس از درمان به وضوح نمايان ميگردد و دست كم تا 2 سال ادامه خواهد داشت و در اين مدت بطرز پيشرونده اي بهترو بهتر مي شود.
بيشترين اثرات ار- اف شامل :
1- اثر ليفتينگ در اثر انقباض رشته هاي كلاژن
2- توليد هيالورونيك اسيد درون ساز ( اندوژن )
3- افزايش سفتي (تونيسيته ) پوست و ماهيچه ها
4- فرم دادن بافتها و اندامها
5- تحريك توليد ATP و پروتئين سلولي
6- نوسازي كلاژن والاستين
7- متعادل سازي متابوليسم در محل
8- افزايش كارامدي ممبران ها وغشاها
9- اكسيژنه كردن و ايجاد كشيدگي در بافتها

تئوري روش عملكرد راديو فركانس:
مشخصات مورفولوژيك (ظاهري ) بافتهاي بدن تحت تاثير سن بافتها و اصلاحات انجام شده درانهاست ، اين اصلاحات براي سلولها هم ساختاري و هم كاركردي است .
در بافت همبند ، دليل اوليه ، افزايش ميزان فيبر و ساختار شبكه است: ماتريكس ژلاتيني گليكوز امينو گليكان وهيالورونيك اسيد.
بصورت ثانويه ، اين اصلاحات متصل و وابسته اند به عملكرد پمپ سديم پتاسيم ATP- كاركرد پمپ سديم – پتاسيم وابسته به ATP نقش مهمي را بازي مي كند كه سبب ساز تنوع در يونهاي اضافي و تجمع درون سلولي مي باشد.
در نهايت (K ، Mg ، (Po4عموما" كاهش مي يابد ، زمانيكه تراكم هاي برون سلولي (Na ، Ca ، Cl) افزايش مي يابد.
هردوي اين عوامل ، ميزان مقاومت بافت را تعيين مي كند و امتيازي است براي ايجاد موازنه و تعادل جایگزين در مقايسه با انها در بافت جوان .
استفاده از پالسهاي راديو فركانس ، كه نتايج و فوايد ان طي ده ساله اخير در علم پزشكي بطرز گسترده اي طبقه بندي و مقاله شده است ، به نظر مي رسد كه فشار بزرگي را بر گردش خون مويرگي وارد مي اورد ، بخصوص افزايش دماي پوستي كه در لايه درم پديد مي ايد بسيار تاثير مثبتي دارد.
نوسازي و بازسازي بافت تحت درمان به عملكرد متابوليسم سلولي نسبت داده شده است كه با تحريك ميتوز سلولي ساخت و سنتز موكوپلي ساكاريد و القاي مهاجرت و فاز تكثير بر سلولهاي فيبروبلاست ( يعني فاز التهاب ) انجام ميگردد كه گسترش بافت سازي و گرانوليشن را ممكن مي سازد ( يعني فاز تكثير)
اين روند سبب تشكيل بافت همبند جديد و موقتي مي گردد كه بطرز پيشرونده اي تغيير شكل مي يابد.
فيبرونكتين نقش ضروري و اساسي را در اين پروسه بازي مي كند كه تقريبا" بسان شبكه اي است تا كلاژن تازه سنتز شده بر ان سازمان دهي شده و شكل مي گيرد.
بدليل فرم بخصوص طراحي پروب ها در ايمپريوم ، حرارت بدون هيچگونه اسيب به سطح يا سوختگي ، به لايه پوست و بافت زير پوست مي رسد.
در نتيجه شما ميتوانيد گرماي كنترل شده و يكنواختي در پوست و زير پوست بدست اوريد كه منجر به گشادگي صورت ( اماس در صورت ) و كشيدگي و فشردگي رشته هاي كلاژن مي گردد.
بسان اثر فوري گشادگي پوست ، بازسازي كلاژن و افزايش نوسازي كلاژن در طي زمان رخ مي دهد كه به جوانسازي بيشتر و مجدد پوست كمك مي كند.
باي پولار Bipolar Technique :
تحريك زيستي پوست براي مناطق وسيع صورت ، گردن وچهره
انرژي بين دوالكترود با فاصله ثابت منتشر مي شود. اگر الكترودها هم اندازه باشند ، عمق نفوذ نصف ان فاصله است. هر دو الكترود در منطقه درمان شونده بكار مي روند.
توزيع انرژي وابسته به مقطع الكترودها و فاصله بين انهاست .
پيكرتراشي با RF
تحريك زيستي انتخابي بر چینها ، تركهاي پوستي و اسكارها
تكنيكي انحصاري كه مزاياي مونوپولار (عميق بودن اثر) را با فوايد باي پولار(انتخابي بودن) تركيب كرده است.
شما ميتوانيد با هرحركت مقطع هرالكترود را تغيير دهيد و همزمان فاصله بين انها را به دلخواه تغيير دهيد ، دقيقا" شبيه يك مجسمه ساز.
RF بهترين روش غيرجراحي درمان فقدان قابليت ارتجاعي است .
اين اثر موثر موارد زير را درمان مي كند:
صورت ، گردن وچهره :
از دست دادن استحكام ، چینها وچروکها ، فقدان حجم ، از دست دادن استحكام پوست گردن و چینهاي اطراف چشم و لب.
بدن :
شكم – بازوها- داخل رانها- زانو- تركهاي پوست
(RF اسكالپچرينگ) پيكرتراشي RF با ايمپريوم بطرز مهمي پوست درمان شده را محكم وجوان مي كند.
↓↓
Collagen
آگهی های مرتبط : خدمات پزشكي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.