دانلود نرم افزار حسابداری مالی - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 350038
 • بازدید 3895
 • نام اسماعیل شهریاری
 • دسته بندی برنامه نويسي
 • تلفن 09122778816
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت رایگان
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس تهران میدان ونک برج آسمان واحد 702
http://www.mandegarsystem.com/product.ph p?code=3
ازامكانات حسابداری ما استقبال خواهيد كرد چرا كه امكانات ويژه اي دربخش حسابداری ما وجود دارد

ازجمله امكان ثبت اسنادبصورت موقت ، تبديل به اسناد دائم همراه باكنترل وموازنه اسناد ، امكان بازيابي اسنادموقت حذف شده واصلاح شده ودهها امكان ويژه دربخش حسابداری اعم از دفاتر كل ، معين ، تفصيل ثبت اتوماتيك ودستي اسناد وسايرامكانات

سازگارباتمام ويندوزها
امكان ارتباط مستقيم بامديران شركت از طريق نرم افزار
امكان تبادل اطلاعات كاربران باتالار مجازي ماندگار
امكان تهيه ترازازمايشي درسطوح گروه .كل .معين .تفصيل وبصورت يكجا
امكان تهيه ترازتركيبي در سطوح گروه .كل .معين .تفصيل و بصورت يكجا
امكان تهيه ترازمراكز
امكان تهيه ترازنامه در هر مقطع زماني بدون سند بستن حساب
امكان تهيه صورت سود و زياندر هر مقطع زماني بدون سند بستن حسابهاي موقت
امكان بستن حسابهاي موقت
امكان صدورسندافتتاحيه اتوماتيك
امكان صدورسنداختتاميه اتوماتيك
امكان دسترسي به حسابهااز سطوح بالابه پايين
امكان جستجو در اسنادبر اساس عملكرد . ارتيكل .تاريخ .مبلغ .شرح سند. كدحساب و...
امكان مشاهده اسناد ناتراز و اصلاح انها
امكان بردن اسناد به دفتر يادداشت وخارج نمودن انها از گزارشات وبازيابي مجدد انها
امكان نمايش اسناد به صورتهاي گوناگون
امكان اخذ خلاصه اسناددر همه سطوح به منظور نگارش دفاتر رسمي
امكان كنترل گردش چكهااعم از چكهاي وارده به سيستم و خارج شده از سيستم و سررسيد نشده
امكان تهيه كاربرگ براي مراكزوحسابهاي تفصيل
امكان ايجادفاصله بين اسناد و حذف فاصله بين اسناد
امكان مشاهده اسناد اصلاح شده و حذف شده توسط كاربر و بازيابي انها
امكان مراجعه كاربر به گزارشات مالی سنوات قبل بدون خروج از منوي مربوطه
امكان درج ارم ولوگوشركت برروي گزارشات
امكان معرفي طول كدينگ حسابداری
امكان مرتب‌سازى دلخواه سطرهاى سند
اماكن پاكسازي اطلاعات جهت استفاده مجددازبرنامه
امكان سوئيچ كردن بين پنجره هاي مختلف برنامه
امكان استفاده ازصفحه كليد ، ماوس وسايرابزار
امكان ثبت موجودي ابتداي دوره ، جهت سهولت شروع به كار سيستم
امكان بازيابي نسخه پشتيبان تهيه شده توسط كاربر
امكان قفل كردن برنامه هنگام ترك موقت محل كار
امكان ايجادكاربرهاي مختلف ورمزگذاري براي كاربران وتغييررمزكاربران
امكان تعريف سطح دسترسي كاربران بصورت مجزا
امكان ورود ، اصلاح وحذف عمليات درمنوهاي مختلف نرم افزارحسابداری
امكان معرفي سرتيتروپاصفحه قابل چاپ درگزارشات
امكان مشخص كردن مالیات برارزش افزوده وسايرمالیاتها بصورت جداگانه
امكان ايجادخروجي ازگزارشات بصورت EXCEL PDF WORD متني وسايرگزارشات درهرمحيط ديگر
امكان جستجوي مطالب درحال نمايش ، امكان بزرگنمايي درگزارشات جهت سهولت مطالعه گزارش
امكان تهيه نمودارگزارشات
امكان دسترسي به اطلاعات سنوات قبل بدون نيازبه خروج ازبرنامه ويابازگرداني پشتيبان اطلاعات سنوات قبل
امكان معرفي و نگهداري حساب‌هاي چند شركت مختلف با تعداد نامحدود به صورت مجزا روي يك سيستم
امكان تعريف ، اصلاح و حذف حسابها در سطوح گروه ، كل ، معين ، تفصييل ومركز
امكان كپي اطلاعات يك يا چند سند در سند ديگر و ادغام اطلاعات انها در يك سند
امكان استفاده از سرفصل‌هاي پيشنهادي سيستم يا تعريف سرفصل‌هاي دلخواه به صورت مستقل.
امكان معرفي ، حذف يا اصلاح حساب‌ها ، مراكز هزينه يا پروژه ضمن وارد كردن اطلاعات سند
امكان مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حسابهاي كل ، معين ، تفصيلي ومركز
امكان تعريف مراكز هزينه و پروژه به تعداد دلخواه با امكان اصلاح ، حذف و جستجو.
امكان مشاهده و چاپ سرفصل‌هاي كل ، معين و تفصيلي به همراه كدبندي انها
امكان بستن حساب‌هاي موقت و صدور سند اختتاميه به صورت خودكار در پايان هر دوره مالی.
امكان تعيين ماهيت حساب ، ترازنامه‌اي ، سود و زياني ، انتظامي
امكان تدوين شرح استاندارد براى حساب‌ها و تفصيلي‌ها
امكان كنترل گردش عمليات حساب‌ها و تفصيلي‌ها
امكان كنترل مانده حساب‌ها و تفصيلي‌ها
امكان افزودن سطرهاى يك سند به سند در حال اصلاح
امكان جستجو و جايگزينى در شرح سطرهاى سند
امكان ذخيره اطلاعات تنظيم‌كننده ، اخرين اصلاح‌كننده و نهايي‌كننده هر سند
امكان تنظيم رنگ صفحه نمايش توسط كاربر
امكان كدينگ مراكز هزينه در طبقه بندي جداگانه اي نسبت به سرفصلهاي حسابداری امكان Link سيستم مالی با ساير زير سيستمها از جمله خزانه دا
آگهی های مرتبط : برنامه نويسي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.