مانومتر و ترمومتر های druck المان - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 358690
  • بازدید 3674
  • نام abbas naseri
  • دسته بندی لوازم صنعتي
  • تلفن 66926292
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقلاب، خیابان استاد بهزاد
شركت بازرگاني تيريمن نماينده ي رسمي و انحصاري ترمومتر ها و مانومتر های General Puspose شركت Druck المان در ايران
**
براي اولين بار در صنعت تاسيسات كشور: يك سال گارانتي تعويض
**

مانومتر ها: محدوده اندازه گيري برحسب(Bar)و(Psi)

1. گيج خشك دنده از پشت برنجي صفحه 40 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
2. گيج خشك دنده از پشت برنجي صفحه 50 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
100
3. گيج خشك دنده از زير برنجي صفحه 60 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
4. گيج خشك دنده از پشت برنجي صفحه 60 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
5. گيج روغني دنده از زير برنجي صفحه 60 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
6. گيج روغني دنده از پشت برنجي صفحه 60 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
7. گيج روغني دنده از زير استنلس استيل صفحه 60 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
8. گيج روغني دنده از پشت استنلس استيل صفحه 60 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
9. گيج ميلي بار دنده از زير برنجي صفحه 60 ميليمتر 1000-600-400-250-160-100-60-40-25

10. گيج خشك دنده از زير برنجي صفحه 100 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
11. گيج خشك دنده از پشت برنجي صفحه 100 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
12. گيج روغني دنده از زير برنجي صفحه 100 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
13. گيج خشك و روغني دنده از پشت برنجي صفحه 100 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
14. گيج روغني دنده از زير استنلس استيل صفحه 100 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
15. گيج ميلي بار دنده از زير برنجي صفحه 100 ميليمتر 400-250-160-100-60-40-25-16
1000-600
16. گيج خشك دنده از زير برنجي صفحه 160 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
وكيوم- 1000-600-400-250-160-100
17. گيج خشك دنده از پشت برنجي صفحه 160 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
18. گيج روغني دنده از زير برنجي صفحه 160 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100
19. گيج روغني دنده از زير استنلس استيل صفحه 160 ميليمتر 60-40-25-16-10-6-4-5/2-6/1-1-6/0
1000-600-400-250-160-100

ترمومتر ها: رديف شرح كالا محدوده اندازه گيري برحسب(C)
20. ترمومتر دنده از پشت برنجي صفحه 63 ميليمتر دنباله 5 سانتيمتر 160-120-0
21. ترمومتر دنده از پشت برنجي صفحه 63 ميليمتر دنباله 10 سانتيمتر 160-120-0
22. ترمومتر دنده از زير برنجي صفحه 100 ميليمتر دنباله 10 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
23. ترمومتر دنده از پشت برنجي صفحه 100 ميليمتر دنباله 10 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
24. ترمومتر دنده از زير استنلس استيل صفحه 100 ميليمتر دنباله 10 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
25. ترمومتر دنده از پشت استنلس استيل صفحه 100 ميليمتر دنباله10 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
26. ترمومتر دنده از زير برنجي صفحه 100 ميليمتر دنباله 20 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
27. ترمومتر دنده از پشت برنجي صفحه 100 ميليمتر دنباله 20 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
28. ترمومتر دنده از زير استنلس استيل صفحه 100 ميليمتر دنباله 20 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
29. ترمومتر دنده از پشت استنلس استيل صفحه 100 ميليمتر دنباله 20 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)

30. ترمومتر دنده از زير برنجي صفحه 100 ميليمتر دنباله 30 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)
31. ترمومتر دنده از پشت برنجي صفحه 100 ميليمتر دنباله 30 سانتيمتر 500-400-300-250-200-160-120-60-0
(60+30-)

ناصري: 09352332198


آگهی های مرتبط : لوازم صنعتي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.