آموزش علوم باستانی

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 398099
 • بازدید 18106
 • نام صادق صفری
 • دسته بندی كتاب - DVD-CD آموزشي
 • تلفن 09356105264
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت لطفا تماس بگیری
 • ایمیل
 • شهر تبریز
 • آدرس تبریز
- مفهوم و معاني بيش از 430 علائم و نشانه شامل: ، اسب ، خوك ، ماهي ، خرس ، دهنه اسب ، شير ، ترازو ، دايره ، مثلث ، مرغ و جوجه ، صليب ، كانال ، پا ، زن ، مرد ، گل ، كلنگ ، شتر ، پنجه ، انواع مرغ ، شاهين يا عقاب ، مدال ، دست ، زين ، حلقه هاي تو در تو ، پارچ آب ، كبوتر ، سفره غذاخوري ، گوسفند ، انبر و قيچي ، صندلي ، درخت ، انواع مار ، خورشيد ، گاو ، ماه ، تفنگ ؛ مرغابي ، سرباز، حفره ، حلقه هاي زنجيري ، بز شاخ دار ، تير ، پيچ تاب ، ناخن ، كليسا ؛ شمشير ؛ كليد ، چاقو ، قايق ، دهان ؛ آب چشمه ؛ دسته بيل و قايق ، نعل ، داس ، زنگ ، اژدها ، كوه ، پاي پرنده ، غار - موش - قورباغه -شیر- علائم - انسان -روباه - کانال - چش دوربین و..


تفسير انواع علائم و نشانه ها و در نهايت راه يافتن به دفاين و خزاين

رمزگشایی بیش از ۳۰۰ قلم علوم باستانی

کتاب چاپی آموزش زبان سریانی و اقلام خط میخی

آموزش خط میخی -سریانی- اوستایی - عبری-شجری و سایر اقلام

خطوط و قلم های جامع علوم غریبه


اقلام ۳۰۰ قلم شامل حضرت آدم سریانی- شیث- یافت بن نوح- ابراهیم - اسماعیل (ع) - اسحاق- یعقوب -موسی-داود- هارون- سلیمان- محجوی-اسمایل- یوسف و اسرادیل- حسین -جعفر- 9 نوع فلقطیر- قلم اسارا - مثلی- یونانی - زباوی - طرزجی - قبطی- عمرانی - احجار- فرنجی- قرطال - کاهی - صلبی- جابری- احجمی - بابوی- رملی - نبطی - لطتی - صیالی- طبیی- داود - حمیری- مشجر - یونانی - پهلوی - صقلی - قبوطشی - فیلسوف حکیم - ویلاس حکیم- سرمیوس حکیم- اقلام سیمیا- بن یحیی - رومی - فنبطی - وفی- افلاطونی - هرمس- رسموس - ایون- ارستون حکیم -دهفراطیس- منقلاوس - بحری - اهود حکیم - ابلسمیدوس- ریحانی- بطلمیوس- قبطر- بربری- والیس- هندی- ملوکی - قمی- عبرانی - افرنجی - فارسی- عریف- مخطوطی- حجری - ماصی - کوفی قدیم - مجلسی- بابلی- قبطی رومی - شداد بن عاد - آصف بن برخیا- قمر منیر- قمیون- ابن صفا- شیموس کاهن - برسینی - شعیب- هود -صالح - ذالنن- اوصیا عیسی- شاماتاقلام میخی - سومری- ارامی - فینیقی - چینی - هندی - اشوری و...

اموزش کارشناسی اجناس و زیرخاکی کارشناسان

کتیبه های سنگی و میخی و قدیمی


کتاب خطی اوستا ( با ترجمه فارسی و اسکن کیفیت بالا)


جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ما سربزنید:
www.Dafayen.blogfa.com


شما با استفاده از اين مجموعه مي توانيد معني و مفاهيم نمادها و نشانه هاي علوم باستاني را بدانيد ؛ مي دانيد كه كجا خطر بوده يا بايد ايستاده يا حركت كنيد ، يا دفينه در چند قدمي يا چند متري علامت مورد اشاره بوده است ؛ مي توانيد نسخه ها و حروفاتي كه به زبان هاي مختلف نوشته شده را بازگشايي كرده و رموزات آنها را كشف كرده و به نتيجه دلخواه برسيد ، بدانيد كه كجا تله وجود دارد يا ندارد ؛ جهات حرك خود را دانسته تا راه را اشتباه نرويد ، دفينه در كجا ذخيره شده و مربوط به چه كسي مي باشد ؛ علائم گمراه كننده و مفيد را بشناسيد ؛ چند گام تا دفينه فاصله داريد و راه هاي شكستن طلاسم را ياد بگيريد و چندين مورد ديگر...
آگهی های مرتبط : كتاب - DVD-CD آموزشي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.