کیتهای استخراج و تخلیص DNA

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 407769
  • بازدید 2693
  • نام بهنوژن
  • دسته بندی مواد شيميايي
  • تلفن 02144702168 44719700
  • بروزرسانی چهار شنبه 24 مهر 1398
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس
1-كيت استخراج DNA ژنوميك خون و سلول انساني و حيواني مزایای کیت عبارتند از:
•استخراج سريع DNA از نمونه هاي خوني و سلولي با بالاترين كيفيت
•عدم استفاده از مواد ارگانيك وسمي مانند فنل، كلروفرم و غيره
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج از مقادير بسيار كم نمونه•كاهش زمان استخراج به 30- 20 دقيقه
2- كيت استخراج DNA ژنوميك گياهان مزایای کیت عبارتند از:
•قابليت استخراج سريع و آسان DNA با كميت و كيفيت بسيار خوب از انواع نمونه هاي گياهان (بدون متابوليتهاي ثانويه) بدون استفاده از محلولهاي سمي مانند فنول و كلروفورم
•استفاده از بافرهاي بهينه شده كه كمترين مقدار RNA و قطعات كوچك DNA را وارد محلول مي كند.
•كيفيت مشابه (و در مواردي برتر) و قيمت پائين تر نسبت به نمونه هاي مشابه خارجي
•قابليت استفاده از DNA استخراج شده در انواع واكنشهاي آنزيمي
3- كيت استخراج DNA ژنوميك باكتريايي گرم مثبت مزایای کیت عبارتند از:
•استخراج سريع DNA از نمونه هاي باكتريايي گرم مثبت با بالاترين كيفيت
•عدم نياز به استفاده از روشهاي مكانيكي ليز سلول مانند ازت مايع
•عدم استفاده از مواد ارگانيك وسمي مانند فنل، كلروفرم و غيره
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج (µg 30-4 سلول 109×1)•كاهش زمان استخراج به 70- 60 دقيقه
4- كيت استخراج DNA ژنوميك باكتريايي گرم منفي مزایای کیت عبارتند از:
•استخراج سريع DNA از نمونه هاي باكتريايي گرم منفي با بالاترين كيفيت
•عدم استفاده از مواد ارگانيك وسمي مانند فنل ,كلروفرم و غيره
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج (µg 30-6 سلول 109×1)•كاهش زمان استخراج به 40- 20 دقيقه
5- كيت استخراج DNA از روي ژل آگارز مزایای کیت عبارتند از:
•بازيابي بالغ بر % 90 باند DNA مورد نظر از روي ژل آگارز
•قابليت كاربرد در تمامي واكنشهاي پايين دستي
•قابليت استخراج سريع سه مرحله اي•كاهش زمان استخراج به 20- 15 دقيقه
6- كيت خالص سازي محصول PCRمزایای کیت عبارتند از:
•بازيابي بالغ بر % 90 DNA موجود در واكنش PCR
•حذف كامل پرايمرها، نوكلئوتيدها، آنزيم، نمك ها و ...
•قابليت كاربرد در تمامي واكنشهاي پايين دستي
•قابليت تخليص سريع سه مرحله اي•كاهش زمان تخليص به 20- 15 دقيقه
7- كيت استخراج DNA پلاسميدي مزایای کیت عبارتند از:
•قابليت استخراج سريع DNA پلاسميدي در انواع با تعداد كپي بالا و پايين
•عدم نياز به استفاده از فنل يا كار بر روي يخ
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج (µg 20
آگهی های مرتبط : مواد شيميايي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.