تحلیل های آماری کاردانی-کارشناسی- ارشد-دکترا

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 425648
 • بازدید 1739
 • نام محمد رضا حشمتی
 • دسته بندی آماده به كار
 • تلفن 09194042317
 • بروزرسانی پنج شنبه 9 اسفند 1397
 • قیمت توافقی
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس
تحليل توصيفي با نمودارهاي آماري - آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون كلموگروف اسميرنف)- آزمون فرض ها - آزمون استودنت (استيودنت) يا تي (t) - آزمون همبستگي پيرسون - آناليز واريانس - آزمون مقايسات ميانگين (آزمون دانكن و LSD- آزمون روايي و پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ- آزمون ناپارامتري كروسكال واليس - آزمون همبستگي ناپارامتري (آزمون كندال و تاو) - جداول فراوني- آزمون كي دو (خي دو يا مربع كاي) - انجام نظر سنجي و تحليل اطلاعات آن
آگهی های مرتبط : آماده به كار