تهیه نقشه UTM جهت دریافت سند شش دانگ

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 594381
 • بازدید 2727
 • نام مهندس حبیب علیپور
 • دسته بندی خدمات ساختماني
 • تلفن 09149191268
 • بروزرسانی سه شنبه 14 ارديبهشت 1400
 • قیمت توافقی
 • ایمیل
 • شهر تبریز
 • آدرس آذربایجان شرقی
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ UTM ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ
ﺑﺮﮐﻒ , ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﮐﺲ ﺳﺘﻮﻥ ...
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺯﻣﯿﻦ
ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺍﺭﺍﺿﯽ ﺷﻤﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﻭ ﻣﻠﮑﯽ ﻭ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ....
ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻓﺎﺿﻼﺏ .......
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ( ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﺳﺘﯿﺸﻦ ﻭ ﻧﯿﻮ ﻭGPS
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺲ ﺳﺘﻮﻥ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﻣﯿﺦ ﮐﻮﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﯽ
ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺯﻣﯿﻦ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺍﺭﺍﺿﯽ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺎﺩﻩ 147
utm ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ
آگهی های مرتبط : خدمات ساختماني
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.