وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 616016
  • بازدید 1303
  • نام یاسر شمیرانی
  • دسته بندی مشاوره
  • تلفن 44043369
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس تهران
خدمات مشاوره و وکالت :
۱. مشاوره خانواده ۲. مشاوره حقوقی ۳. مشاوره کیفری ۴ .مشاوره ثبتی -دفتر وکالت -دفتر وکیل -مشاورخانواده-مشاورحقوقی-دفتر وکالت و مشاور حقوقی ............۰۹۱۲۲۷۲۸۳۰۹
۱-خانواده :
۱.مشاوره خانواده در مورد مطالبه مهریه (سکه تمام بهار ازادی )از طرف زن ۲.مشاوره خانواده در مورد مطالبه مهریه به نرخ روز بدوا صدور و اجرای فوری تامین خواسته ۳.مشاوره خانواده در مورد طلاق توافقی ۴.مشاوره خانواده در مورد طلاق به سبب اعتیاد زوج به مواد مخدر ۵.مشاوره خانواده در مورد رد هدایای نامزدی ۶.مشاوره خانواده در مورد مطالبه قیمت هدایای دوران نامزدی ۷.مشاوره خانواده در مورد احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری ۸.مشاوره خانواده در مورد صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان عقد نکاح به دلیل عدم اخذ اجازه ۹.مشاوره خانواده در مورد اعلام نفوذ عقد نکاح بدلیل وجود اکراه در عقداز طرف دختر ۱۰.مشاوره خانواده در ارتباط با ابطال عقد ازدواج دائم بعلت عدم رعایت غبطه و مصلحت ۱۱.مشاوه خانواده در مورد اثبات زوجیت دائم ۱۲.مشاوره خانواده الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت ۱۳.مشاوره خانواده بابت اثبات رابطه زوجیت نکاح موقت از طرف مرد۱۴.مشاوره خانواده در مورد الزام مرد به ثبت عقد نکاح موقت ۱۵.مشاوره خانواده در مورد مطالبه مهریه به نرخ روز ۱۶.مشاوره حقوقی بابت مطالبه مهریه به نرخ روز با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۱۷.مشاوره خانواده بابت مطالبه مهریه به نرخ روز با اعمال قاعده حق حبس ۱۸.مشاوره خانواده در مورد مطالبه مهر المسمی با استناد به قاعده حق حبس ۱۹................
۲.جزائی :

۱.مشاوره کیفری عدم استرداد طفل ۲. مشاوره کیفری ضربو جرح توسط شوهر ۳. مشاوره کیفری ترک انفاق ۴.مشاوره کیفری در مورد مزاحمت به بهانه خواستگاری ۵.مشاوره کیفری به طرفیت دفتر خانه ازدواج بدلیل تخلف در ثبت ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه ۶.مشاوره کیفری در رابطه با قوادی ۷.مشاوره کیفری در ارتباط با قذف ۸.مشاوره کیفری در مورد بی احتیاطی در امر رانندگی ۹.مشاوره کیفری چک بلامحل۱۰.

۳-ثبتی :

ثبت انواع شرکتها وموسسات ، تعاونی، تغییرات ، نقل وانتقال سهام ، علامت تجاری، انحلال شرکتها ، رتبه بندی، پلمپ دفاتر، ثبت اختراع وابتکار، دعوای ابطال صورتجلسه هیات مدیره شرکت تجاری، ابطال تصمیم مجمع عمومی ، انحلال شرکت تجاری


۴ - حقوقی :

۱.مشاوره حقوقی در مورد مطالبه وجه چک، ۲.مشاوره حقوقی در مورد سفته، ۳.مشاوره حقوقی در مورد حواله، ۴.مشاوره حقوقی در مورد سند عادی، ۵.مشاوره حقوقی در مورد مطالبه ثمن، ۶.مشاوره حقوقی در مورد استرداد ثمن، ۷.مشاوره حقوقی در مورد اجرت المثل، ۸.مشاوره حقوقی در مورد اجور معوقه، ۹.مشاوره حقوقی در مورد خسارت، ۱۰.مشاوره حقوقی در مورد حق کسب وپیشه وتجارت وسرقفلی، مطالبه سهم الارث، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، مطالبه وجه التزام قراردادی، دیه، اعتراض به نظر هیات مدیره ساختمانی در مورد پرداخت حق شارژ، استردادوثیقه، مطالبه بهای حقوق مکتبسه در ملک موقوفه، حقوق زارعانه(حق ریشه)، اثبات نسق زراعیانه، ابطال ظهرنویسی چک، اثبات وقوع مستحدثات در خارج حریم راه یا رودخانه، ارش مبیع معیوب، تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی، ابطال سند مالکیت مال غیر منقول، ابطال معامله فضولی، بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی، ابطال سند در وجه حامل، ابطال سند وقف، اثبات وقفیت، اثبات وصیت ، مطالبه مال موهوب یا استرداد آن، مطالبه مال الصلح، مطالبه مورد صلح، استرداد مبیع، اعتراض به ثبت مال غیر منقول، اعتراض به تحدیدحدود، الزام به تحویل مبیع، قلع وقمع مستحدثات، اثبات حریم ملک، مطالبه سهم الشرکه، مطالبه هزینه های درمان، الزام به تنقیه قنات، تحویل موصی به، استرداد عاریه، مطالبه سهم الترکه، اخذ به شفعه، اثبات معامله، اثبات اقاله، ابراء، فک رهن، استردادچک، تعدیل اجاره بهاء، دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستاجره، اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستاجره، فسخ اجاره، تخلیه ملک استیجاری، تجویز قطع خدمات، تجویز انتقال منافع غیر، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین، اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه، اعتراض به حفر چاه، تعیین تکلیف دستگاه حفاری، اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه یا قنات یا پروانه مصرف چاه یا بهره برداری از آبهای ساحلی، تنفیذ وصیتنامه، ابطال وصیتنامه، اثبات تولیت موقوفه، اعتراض به تولیت، اثبات ولد یا نفی ولد، عسر وحرج دراجاره، اثبات تابعیت، ابطال خلاصه فوت، اثبات سیادت، عدم تعلق شناسنامه، الزام به تحویل سند، اعتراض به نظریه هیات تح
آگهی های مرتبط : مشاوره
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.