جذب سرمایه

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 662579
  • بازدید 869
  • نام بهزاد حاتمی
  • دسته بندی ساير بازار كار
  • تلفن 091980443409
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس شهر قدس-میدان آزادی-ابتدای شهید علمی-پلاک 77- واحد1
شرایط سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری کاویان تجارت پرواز:

سرمایه گذاری سه ماهه:

در این روش شرکت با در دست گرفتن سرمایه، آن را در فعالیتهای اجرایی. بازرگانی و تجاری بکار گرفنه و از درآمد حاصله آن سودی اختصاص می یابد که 5/15 درصد سالیانه به صورت روز شمار و کاملا واقعی بوده در پایان ھر دوره سپرده گذاری به حساب سرمایه گذار واریز میگردد. ضمنا قرارداد سرمایه گذاری سه ماهه دو ساله بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.

شرایط فسخ قرارداد زودتر از موعد مقرر:

* حداقل 45 روز از عقد قرارداد گذشته باشد.

*برای برداشت سود سپرده گذاری حداقل باید سه ماه از سپرده گذاری گذشته باشد و بعد سه ماه میتواند هر ماه سود خود را دریافت نمایند .

* سود پرداختی به سرمایه گذار 5 درصد کمتر از سود اصلی میباشد .

اصل سرمایه یک ماه پس از اعلام درخواست فسخ سودهای اضافی پرداخت شده از اصل سپرده کسر و بقیه عودت میگردد

سرمایه گذاری شش ماهه:

در این روش شرکت با در دست گرفتن سرمایه، آن را در فعالیتهای اجرایی. بازرگانی و تجاری بکار گرفنه و از درآمد حاصله آن سودی اختصاص می یابد که ماھیانه18درصد سالیانه به صورت روز شمار و کاملا واقعی بوده در پایان ھر دوره سپرده گذاری به حساب سرمایه گذار واریز میگردد. ضمنا قرارداد سرمایه گذاری شش ماهه دو ساله بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.

شرایط فسخ قرارداد زودتر از موعد مقرر:

* حداقل 3 ماه از عقد قرارداد گذشته باشد.

*برای برداشت سود سپرده گذاری حداقل باید سه ماه از سپرده گذاری گذشته باشد و بعد سه ماه میتواند هر ماه سود خود را دریافت نمایند .

* سود پرداختی به سرمایه گذار 5 درصد کمتر از سود اصلی میباشد .

اصل سرمایه یک ماه پس از اعلام درخواست فسخ سودهای اضافی پرداخت شده از اصل سپرده کسر و بقیه عودت میگردد.

سرمایه گذاری نه ماهه:

در این روش شرکت با در دست گرفتن سرمایه، آن را در فعالیتهای اجرایی. بازرگانی و تجاری بکار گرفنه و از درآمد حاصله آن سودی اختصاص می یابد که ماھیانه 5/20 درصد سالیانه به صورت روز شمار و کاملا واقعی بوده در پایان ھر دوره سپرده گذاری به حساب سرمایه گذار واریز میگردد. ضمنا قرارداد سرمایه گذاری نه ماهه سه ساله بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.

شرایط فسخ قرارداد زودتر از موعد مقرر:

* حداقل 5/4 ماه از عقد قرارداد گذشته باشد.

*برای برداشت سود سپرده گذاری حداقل باید سه ماه از سپرده گذاری گذشته باشد و بعد سه ماه میتواند هر ماه سود خود را دریافت نمایند .

* سود پرداختی به سرمایه گذار 5 درصد کمتر از سود اصلی میباشد .

اصل سرمایه یک ماه پس از اعلام درخواست فسخ سودهای اضافی پرداخت شده از اصل سپرده کسر و بقیه عودت میگردد.

سرمایه گذاری1ساله عادی :

در این روش شرکت با در دست گرفتن سرمایه، آن را در فعالیتهای اجرایی. بازرگانی و تجاری بکار گرفنه و از درآمد حاصله آن سودی اختصاص می یابد که ماھیانه 25 درصد سالیانه به صورت روز شمار و کاملا واقعی بوده در پایان ھر دوره سپرده گذاری به حساب سرمایه گذار واریز میگردد. ضمنا قرارداد سرمایه گذاری یک ساله سه ساله بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.

شرایط فسخ قرارداد زودتر از موعد مقرر:

* حداقل 6 ماه از عقد قرارداد گذشته باشد.

*برای برداشت سود سپرده گذاری حداقل باید سه ماه از سپرده گذاری گذشته باشد و بعد سه ماه میتواند هر ماه سود خود را دریافت نمایند .

* سود پرداختی به سرمایه گذار 5 درصد کمتر از سود اصلی میباشد .

* اصل سرمایه یک ماه پس از اعلام درخواست فسخ سودهای اضافی پرداخت شده از اصل سپرده کسر و بقیه عودت میگردد. .

سرمایه گذاری1ساله ویژه :

در این روش شرکت با در دست گرفتن سرمایه، آن را در فعالیتهای اجرایی. بازرگانی و تجاری بکار گرفنه و از درآمد حاصله آن سودی اختصاص می یابد که ماھیانه 26 درصد سالیانه به صورت روز شمار و کاملا واقعی بوده در پایان سال مالی سپرده گذار به حساب مشترک واریز میگردد.که در طول قرارداد سپرده گذار سود خود را برداشت نمی نماید و در پایان قرارداد کل سود را یکجا دریافت می نماید. و شرکت به پاس این حسن اعتماد یک درصد بیشتر از سپرده یک ساله عادی سود به سپرده تعلق می گیرد و مشترک را در اولویت دریافت تسهیلات با سود کم قرار میدهد ضمنا قرارداد سپرده گذاری گذاری یک ساله سه ساله بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.<
آگهی های مرتبط : ساير
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.