انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی

نمایندگی ممرت در ایران_ ویتا طب کوشا

آگهی رایگان
بروزرسانی : دوشنبه 3 مهر 1396
نمایندگی رسمی کمپانی ممرت آلمان
انواع مدل های آون، آون خلا- انکوباتور- بن ماری
برای دانلود کاتالوگ مدل های زیر به وب سایت شرکت ویتا طب www.vitateb.com و یا www.4lab.ir مراجعه فرمایید. کلیه مدل ها موجود و آماده تحویل می باشد.
محصولات کمپانی Memmert آلمان
- انکوباتور فن دار مدل IFE ‭۴۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- انکوباتور فن دار مدل IFE ‭۵۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- انکوباتور فن دار مدل IFE ‭۵۵۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- انکوباتور فن دار مدل IFE ‭۶۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- انکوباتور فن دار مدل IFE ‭۷۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- انکوباتور فن دار مدل IFE ‭۸۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- انکوباتور فن دار مدل IFP‭۵۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬‬‬‬‬‬‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل ICP ‭۴۰۰‬ MEMMERT .‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل ICP ‭۵۰۰‬ MEMMERT .‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل ICP ‭۶۰۰‬ MEMMERT .‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل ICP ‭۷۰۰‬ MEMMERT .‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل ICP ‭۸۰۰‬ MEMMERT .‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل IPP ‭۲۰۰‬ MEMMERT .‬‬
- انکوباتور یخچال دار مدل IPP ‭۴۰۰‬ MEMMERT .‬‬‬‬‬‬‬‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۴۰۰+‬AO ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۵۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۸۰۰+‬AO ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۴۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۴۰۰+‬AO ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۵۵۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۶۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۷۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۸۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۴۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۵۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۶۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۷۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
- آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۸۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
- انکوباتور آزمایشگاهی مدل INCO‭۲۲۴۶‬K‭۴‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬‬‬
- انکوباتور آزمایشگاهی مدل INE ‭۵۵۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INE ‭۶۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INE ‭۷۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INE ‭۸۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INP ‭۴۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INP ‭۵۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INP ‭۶۰۰‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬

آون آزمایشگاهی مدل UFB نام تجارتی OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
آون آزمایشگاهی مدل UFE نام تجارتی OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
آون آزمایشگاهی مدل UFP نام تجارتی OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
آون آزمایشگاهی مدل UNB نام تجارتی OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
آون آزمایشگاهی مدل UNE نام تجارتی OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
آون آزمایشگاهی مدل UNP نام تجارتی OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
آون آزمایشگاهی مدل VO نام تجارتی VACUM OVEN ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی مدل ICP نام تجارتی COOLED INCUBATOR ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INB نام تجارتی INCUBATOR ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INCO‭۲‬ نام تجارتی Co‭۲‬ INCUBATOR ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان‬‬‬‬
انکوباتور آزمایشگاهی مدل INE نام تجارتی INCUBATOR ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی مدل IPP نام تجارتی COOLED INCUBATOR ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور رطوبتی آزمایشگاهی مدل HCP نام تجارتی HUMIDITY CHAMBER ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور رطوبتی آزمایشگاهی مدل HPP نام تجارتی HUMIDITY CHAMBER ساخت کمپانی Memmert ممرت آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی۲‬ CO‭مدل INC/‭۲۴۶‬ ساخت کمپانی Memmert ممرت
آگهی دهنده
ویتا طب کوشا
ارسال پیام به آگهی دهنده
کدآگهی : 671173
بازدید : 1554
دسته بندی : تجهيزات پزشكي آزمايشگاهي
آگهی دهنده
ویتا طب کوشا
ارسال پیام به آگهی دهنده
دستگاه ذخیر شماره موبایل مشتری
دستگاه ذخیر شماره موبایل مشتری
بازاریابی و تبلیغات پیامکی
بازاریابی و تبلیغات پیامکی

بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک

niazpardaz-sms.com