سولفات امونیوم پودری و کریستال - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 856289
 • بازدید 402
 • نام کیمیا شیمی
 • دسته بندی ساير خدمات
 • تلفن 09122424133 09389920171 -
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت توافقی
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس
دي امونیوم سولفايت

سولفات امونیوم

پودری و کریستالفرمول NH4)2SO4

جرم مولكولي 132.14 g/molنيتروژن يكي از مهمترين عناصر و عـوامل كليدي در دستيابي به عملكرد مطلوب در محـصولات زراعي و باغي مي باشد. اين عنـصر در گياهان بالاترين غلظت را داشتـه وگلوگاه رشد مي باشد و نقش مهمي را در افـزايش عمـلكرد دارد به طوري كه كمـبود ان بيش از ساير عناصر غذايي عملكرد را محدود مي كند.

ازت فراوان تـرين عنـصر مـوجود در جو ميباشد. و در بين عـناصر پر مصرفترين عنـصر بوده كه بصورت يونهاي نيترات NO3-1 و امونيم NH4+1 و اوره CH4N2O از طريق ريشه ها جذب و پس از انتقال به برگها در سنتز اسيدهاي امينه دخالت و نهايتا پروتئينها را ايجاد مي نمايد.

ازت بخش مـهمي از سـاير تركيبات الي نظير رنگدانه كلروفيل و كوانزيـم ها را تشكيل ميدهد. ازت رشد رويشي درخت را تحريك ميكند و در صورت مصرف زياد منجر به ايجاد بافتهاي نرم و افزايش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرايند توليد محصول اثر معكوس ميگذارد .

ازت خاك از دو منـبع كودهاي الي و شيميايي تأمين ميگردند. كودهـاي حيواني و كـودهاي سبز نيترات يك انيون بسيار محلول است كه بوسـيله خاك جذب نمي شود و از اينرو براحتي ميـتواند بطرف ريشه ها حركت كند و يا بوسيله ابشويي از دسترس گياه خارج شود. اوره نيز متحرك و علي رغم جذب اسان ميتواند با ابشويي از دسترس خارج شود ، اما امونیوم بار مثبت دارد و مثل ساير كاتيونها جذب ذرات خاك ميشود و از اينرو تحرك و ابشويي ان محـدود است

سولفات امونیوم نوعي كود است و اين كود ٢١ درصد ازت و ٢٤ درصد گوگرد دارد و اسيدزا بوده و بهترين كود براي شرايط خاك هاي ايران است

چنانچه خاك قليايي وPH ان بالا باشد با مصرف كود سولفات امونیوم تاحدودي PH كاهش مي يابد.

سولفات امـونيوم بهترين منبع تامين ازت و گوگرد براي ، درختان ميوه و ان دسته از محصولات زراعي است كه به اين عناصر نياز فراوان دارند.از انجا كه ازت اين كود به شكل امونیوم و گوگرد ان به شكل سولفات است ، امونیوم به صورت تبـادلي به ذرات رس متصل گرديده و كمتر از كـودهاي ازته ديگر در خاك شسته

مـزاياي استفاده از سولفات امونیوم بر ساير كودهاي ازته نظير اوره ، دارا بودن ازت امونياكي مي باشد كه اين نوع ازت با كمترين مقدار مصرف انرژي توسط گياه به سرعت جذب و در متابوليسم گياه به مصرف مي رسد و از طرف ديگر هـمراهي گوگرد به شكل سـولفات در اين كود به همراه ازت مـوجب تنظيم PH خاك و تسهيل جذب سـاير ريز مغذي هاي موجود در خاك نظــير اهن ، روي ، مس و منگنز مي گردد. كشت هايي نظــير مـركبات ، انگور و پسته كه به اوره حساس مي باشند و موجب بـروز زردي در بـرگها مي شـود با استفاده از سـولفات امونیوم علاوه بر رفع زردي برگهاي پير كه به دليل كاهـش ازت خاك مي باشد رفـع زردي برگهاي جوان را نيز كه به دليل كمبود گوگرد مي باشد را نيز برطرف مي سازد.عمده مصارف سولفات امونیوم :

* استفاده در زمين هاي كشاورزي و باغات

* توليد انواع كود كشاورزي

* تهيه پودر هاي اتش نشاني ، دباغي و تصفيه اب

سولفات امونیوم در بسته بندي كيسه 50 kg عرضه ميشودو ........

سـولفـات منگنز ، سـولفـات منيزيم ، سـولفات امونیوم ، سولفات الومينيوم ، سولفات نيكل ، سولفات سديم ، سـولفـات اهن ، سـولفـات مس ، سـولفـات روي ،لطفا جهت اخذ اطلاعات بيشتر تماس حاصل فرماييد.كيميا شيمي

09122424133

09389920171

02188979646

www.Kimiashimi.com

info@kimiashimi.com
آگهی های مرتبط : ساير
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.