مرکزتعمیر تجهیزات ازمایشگاهی با ضمانت - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 988953
 • بازدید 177
 • نام شهرام رادفر
 • دسته بندی لوازم مهندسي
 • تلفن 88826626 -  09122436094 -  09383747057
 • بروزرسانی پنج شنبه 7 تير 1397
 • قیمت به روز
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس خ مفتح خ سمیه
بسمه تعالي

اين مجموعه تعميراتي با سالها تجربه درزمينه تعميرتجهیزات ازمایشگاهی امادگي خودراجهت تعمير دستگاههاي زير از كمپاني هاي مورد ذكر اعلام نموده لازم به ذكر است كه تعمير تجهیزات ازمایشگاهی دراين مركز تحت نظرزبده ترين كارشناسان دوره ديده وبا بهره وري از بهترين قطعات اصلي ومخصوص دستگاه مورد تعميرانجام مي شود.تجهیزات تعميرشده اين شركت داراي ضمانت بوده درضمن تعميردستگاههايي كه قابل حمل نيستند درمحل تعمير مي گردند.

تعمير هات پليت مگنت ايكا ika

تعميرهات پليت مگنت هايدولف heidolph

تعمير هات پليت مگنت جنوي jenway

تعمير هات پليت مگنت ترمولاين thermoline

تعميرهات پليت مگنت لبينكو labinco

تعميرهات پليت مگنت ولپ velp

تعميرهات پليت مگنت استوارت stuart

تعمير هات پليت مگنت جيوتك jeiotech

تعمير هات پليت مگنت فاينتك finetech

تعمير هات پليت مگنت لب تك labtech

تعمير هات پليت مگنت فالك falc

تعميرهات پليت مگنت رايپا raypa

تعمير هات پليت مگنت كورنينگ corning

تعمير هات پليت مگنت ترمو thermo

تعميرهات پليت مگنت جيسيكو jisico

تعميرهات پليت مگنت دراگون DRAGON

تعميراسپكتروفتومترواريانvarian-واريان

تعميراسپكتروفتومترپركين المر-perkin elmer

تعميراسپكتروفتومتر جنوي- jenway

تعميراسپكتروفتومترشيمادزو -shimadzu

تعميراسپكتروفتومتر هيتاچي- hitachi

تعميراسپكتروفتومتر سي سيل- cecil

تعميراسپكتروفتومتر متلر تولدو -mettler toledo

تعميراسپكتروفتومتر بيوتك- biotek

تعميراسپكتروفتومتر هك- hach

تعميراسپكتروفتومترواريان يونيكو- unico

تعميراسپكتروفتومتربيو كروم- biochrom

تعميراسپكتروفتومتر اناليتيك ينا- analytik jena

تعميراسپكتروفتومتر بروكر- bruker

تعميراسپكتروفتومتر لب نيكس- labnics

تعميراسپكتروفتومتر اپل- apel

تعميراسپكتروفتومتر دبليو پي اي-wpa

تعميراسپكتروفتومتر دبليو تي دبليو-wtw

تعمير اسپكتروفتومتربي واي كي گاردنر-byk gardner

تعمير اسپكتروفتومتر جاسكو-jasco

تعميراسپكتروفتومتر ميلتون روي-milton roy

تعميراسپكتروفتومتراسپكترونيك-spectronic

تعميراسپكتروفتومتر ارورا-aurora

تعمير اسپكتروفتومتر باي اسپك-bayspec

تعمير اكسيژن متر wtwو ت و

تعمير اكسيژن مترhanna هانا

تعمير اكسيژن مترaz ازد

تعمير اكسيژن متر lovibond لاويباند

تعمير اكسيژن مترeutechيوتك

تعمير اكسيژن مترaqualytic اكواليتيك

تعمير اكسيژن متر mettler toledo متلر تولدو

تعمير اكسيژن مترhach هك

تعمير اكسيژن متر jenway جنوي

تعميراكسيژن متر milwaukee ميلواكي

تعمير اكسيژن متر adwa ادوا

تعمير ويسكومتربروكفيلد brookfield

تعمير ويسكومتر هاكه haake

تعميرويسكومتر فونجي لب fungilab

تعميرويسكومتر شين sheen

تعمير اون ممرت memmert

تعمير اون بيندر binder

تعمير اون فاينتك finetech

تعميراون لب تك labtech

تعمير اون هريوس heraeus

تعمير اون ام ام ام mmm

تعمير اون جيوتك jeiotech

تعمير انكوباتورممرت memmert

تعمير انكوباتور بيندر binder

تعمير انكوباتور فاينتك finetech

تعميرانكوباتور لب تك labtech

تعمير انكوباتور هريوس heraeus

تعمير انكوباتور ام ام ام mmm

تعمير انكوباتور جيوتك jeiotech

تعمير انكوباتور يخچالدارممرت memmert

تعمير انكوباتوريخچالدار بيندرbinder

تعمير انكوباتوريخچالدار فاينتك finetech

تعميرانكوباتوريخچالدار لب تك labtech

تعمير انكوباتوريخچالدار هريوس heraeus

تعمير انكوباتور يخچالدارام ام ام mmm

تعمير انكوباتوريخچالدار جيوتك jeiotech

تعمير اون خلاءممرت memmert

تعمير اون خلاء بيندر binder

تعمير اون خلاء فاينتك finetech

تعميراون خلاءلب تك labtech

تعمير اون خلاء هريوس heraeus

تعمير اون خلاءام ام ام mmm

تعمير اون خلاء جيوتك jeiotech

تعمير انكوباتور co2ممرت memmert

تعمير انكوباتور co2 بيندر binder

تعمير انكوباتور co2فاينتك finetech

تعميرانكوباتور co2لب تك labtech
آگهی های مرتبط : لوازم مهندسي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.