دستگاه های and ژاپن در پویش طب یزد - يزد

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 762393
  • بازدید 712
  • نام محمد صادق زارع
  • دسته بندی لوازم مهندسي
  • تلفن 03535220403
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر یزد
  • آدرس
دستگاه های شركت AND
توضيحات دقت و ظرفيت مارك و مدل دستگاه
ترازوي رطوبت سنج 51/g0.001g AND-MX-50
اتوكاليبره- قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 210g/42g/0.00001g AND-GR-202
اتوكاليبره- قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 310g/0.0001g AND-GR-300
اتوكاليبره- قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 210g/0.0001g AND-GR-200
اتوكاليبره- قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 120g/0.0001g AND-GR-120
مدل جديد- قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 1000g/0.001g AND-GF-1000
مدل جديد- قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 800g/0.001g AND-GF-800
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 610g/0.001g AND-GF-600
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 410g/0.001g AND-GF-400
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 310g/0.001g AND-GF-300
نصب به كامپيوتر-با موتور ضد ضربه-ژاپن 320g/0.001g AND-FX-3001
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 210g/0.001g AND-GF-200
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 120g/0.001g AND-EQ-120
با محفظه بلند-سخت شيلكوي ژاپن 220g/0.001g SHINKO-GS220A
با محفظه بلند-سخت شيلكوي ژاپن 120g/0.001g SHINKO-GS120A
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 6100g/0.01g AND-GF-6000
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 4100g/0.01g AND-GF-4000
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 3100g/0.01g AND-GF-3000
نصب به كامپيوتر-با موتور ضد ضربه-ژاپن 3200g/0.01g AND-GF-3000i
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 2100g/0.01g AND-FX-2000
با محفظه بلند-سخت شيلكوي ژاپن 2200g/0.01g SHINKO-GS-2202
ساخت شيلكوي ژاپن 2000g/0.01g SHINKO-DH-2000
با محفظه بلند-سخت شيلكوي ژاپن 1200g/0.01g SHINKO-GS-1202
ساخت شيلكوي ژاپن 1000g/0.01g SHINKO-DH-1000
ساخت كره به سفارش امريكا 1200g/0.01g CITIZN-1202
طرح صنعتي-ساخت ژاپن 600g/0.01g AND-EK-600H
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 600g/0.01g AND-EK-600I
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 400g/0.01g AND-EK-400I
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 300g/0.01g AND-EK-300I
مونتاژ دبي با محفظه-برق و باطري 300g/0.01g A&D GULF-GL300
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 200g/0.01g AND-EK-200I
پرتابل-استفاده از باطري-ژاپن 100g/0.01g AND-HL-100
باسكولت-اتوكاليبره-نصب به كامپيوتر ژاپن 31kg/0.1g AND-GP-30K
ساخت شينكوي ژاپن 10kg/0.1g SHINKO-DJ10000
ارتقاء يافته به سفارش ايران-ژاپن 9kg/0.1g AND-EK-9000H
طرح صنعتي- ساخت ژاپن 6000g/0.1g AND-EK-6000H
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 6000g/0.1g AND-EK-6000I
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 4000g/0.1g AND-EK-4000I
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 3000g/0.1g AND-EK-3000I
ساخت چين- استفاده از باطري 3000g/0.1g HC-3000
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 2000g/0.1g AND-EK-2000I
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 1200g/0.1g AND-EK-1200I
توضيحات دقت و ظرفيت مدل و مارك دستگاه
اتو كاليبره 320g/0.0001g 181603FACT
كاليبره دستي 320g/0.0001g JB1603-L-C
كاليبره دستي 302g/0.0001g JL1503-C
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 120g/0.001g JL603
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 4100g/0.01g JB4002-L-G
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 3100g/0.01g JB3002-L-G
برق و باطري 1500g/0.01g JL1502-G
برق و باطري 810g/0.01g JL802-G
برق و باطري 610g/0.01g JL602-G
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 8100g/0.1g JB8001-L-G
قابل نصب به كامپيوتر-ژاپن 7100g/0.1g JL7001-G
ترازوي رطوبت سنج 35g/0.001g MA35C
220g/0.00001g CP225D
320g/0.0001g CP324S
320g/0.0001g GC1603
240g/0.0001g GK1203
210g/0. 0001g TE214S
سوپر كلاس با محفظه بلند 310g/0. 001g TE313S-DS
310g/0. 001g TE313S
سوپر كلاس با محفظه بلند 150g/0. 001g TE153S-DS
5200g/0. 01g GP5202
اتو كاليبره 3200g/0. 01g GW3202
3100g/0.01g TE31025
2100g/0.01g GE2102
810g/0.01g GE812
410g/0.01g GE412
210g/0.01g GE212
7100g/0.1g GE7101
4100g/0.1g GE4101
2100g/0. 1g GE2101آگهی های مرتبط : لوازم مهندسي
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.