مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان ن - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 790698
 • بازدید 1051
 • نام sharif_education_civil
 • دسته بندی ساير آموزش
 • تلفن 09353377246
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت توافقی
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس تهران
گروه اموزش در مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف***

***مشاوره در انجام پایان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه***

* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله كارشناسي ارشد مهندسي عمران
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله با نرم افزار سپ SAP
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله با نرم افزار پرفورم PERFORM
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله با نرم افزار اپنسيس OPENSEES
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله با نرم افزار ديانا DIANA
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله با نرم افزار متلب مطلب MATLAB
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله با نرم افزار فرترن FORTRAN
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل غيرخطي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل ديناميكي غيرخطي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل تاريخچه زماني غيرخطي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل استاتيكي غيرخطي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل پوش اور
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل Pushover
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله طراحي بر اساس عملكرد

***موضوعات پيشنهادي***

* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله بررسي رفتار غيرخطي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي فولادي بتني خمشي مصالح بنايي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله بررسي رفتار غيرخطي عملكرد لرزه اي مهاربند همگرا cbf ، مهاربند واگرا ebf خارج از مركز ، ‮ مهاربند brb بادبندهاي ضد كمانش
‮* مشاوره در انجام‮ پایان‮ ‬نامه‮ ‬سازه‮ ‬پایان‮ ‬نامه‮ ‬زلزله‮ ديوارهاي برشي كوپل‮ ‬ ، ‮ ‬ديوارهاي‮ ‬برشي‮ ‬با‮ ‬هسته‮ ‬فولادي‮ ‬ ، ‮ ديوار‮ ‬برشي‮ داراي بازشو
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله بررسي رفتار غيرخطي عملكرد لرزه اي در ساختمانهاي نامنظم در پلان ، نامنظم در ارتفاع ، نامنظمي در جرم ، اثرات نامنظمي ناشي از پيچش
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله بررسي عملكرد لرزه اي سازه طراحي شده بر مبناي ويرايش اول اييننامه ‎۲۸۰۰ به كمك دستورالعمل بهسازي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله بدست اوردن شكلپذيري ، بدست اوردن ضريب رفتار ، روابط نيومارك هال كراوينكلر نصر ، مقاومت افزون ، ضريب كاهش مقاومت ، ضريب قابليلت اعتماد
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل ريسك ، سازه هاي دور يا نزديك گسل ، توليد ركورد شتابنگاشت مصنوعي ، مولفه قائم زلزله‮ ‬
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله يافتن تغييرمكان هدف به روش دستورالعمل بهسازي fema356 روش ضرايب تغييرمكان ، روش atc-40 روش طيف ظرفيت ، atc-40 روش طيف ظرفيت ، روش atc-40 روش طيف ظرفيت ، روش fema440 روش اصلاح شده ، اناليز پوش اور مودال چوپرا MPA
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله تحليل استاتيكي فزاينده ، تحليل ديناميكي فزاينده IDA ، تحليل مودال فزاينده ، تحليل بار افزون
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله المان محدود ، كدنويسي برنامه نويسي با متلب مطلب MATLAB ، كدنويسي برنامه نويسي با فرترن FORTRAN
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله ميراگرهاي ويسكوز ويسكوالاستيك و اصطكاكي ، جداساز لرزه اي
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله پيشنهاد الگوي بارگذاري‮ ‬در‮ ‬تحليل‮ پوش اور ، بررسي اثر P-delta پي دلتا ، طبقه نرم‮ ‬ ، ‮ ‬اثر‮ ‬موج‮ ‬انفجار‮ ، ‮ بررسي رفتار چرخهاي‮ ‬هيسترتيك‮ ‬ ، ‮ مفصل پلاستيك‮ ‬ ، ‮ رفتار غير خطي مصالح ، بهينه يابي ، مقاومسازي ستون بتني با FRP ، تخريب پيشرونده ، رسم منحنيهاي خطرپاسخ
* مشاوره در انجام پایان نامه سازه پایان نامه زلزله مخازن مدفون ، مخازن هوايي ، سازه هاي خرپا فضاكار ، سازه هاي بلند ، سكوي دريايي ، سوله ، پل

نكات مهم******************************
1) اين گروه به هيچ عنوان فروش پایان نامه ندارد.
2) هدف اين گروه جهت مشاوره در انجام پایان نامه صرفا بالا بردن كيفيت تحقيقاتي ان ميباشد.
3) پذيرش پایان نامه تنها در صورت اموزش به دانشجو پذيرفته ميشود.
4) جهت ايجاد اطمينان و اعتماد ميتوان جلسه اي حضوري برگزار كرد تا با ارائه نمونه كارهاي انجام شده ، دانشجو از توانايي اين گ
آگهی های مرتبط : ساير
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.