خط تولید کمپوت وکنسرو - تهران

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 793813
  • بازدید 370
  • نام میری، صالحی
  • دسته بندی كارگاه و كارخانه
  • تلفن 09128569007
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر تهران
  • آدرس
1-يك دستگاه ميز دريافت گردان ،ساخته شده از ورق استيل ،با پالت فرم مربوطه ساخته شده از پروفيل اهن ،به انضمام
سيستم شستشوي قوطي با نوار نقاله استيل 2متري وروپوش استيل ،قيمت مجموعه 30000000ريال)سي ميليون ريال(
2-نوار نقاله استيل دو طبقه بطول 6متر داراي زنجير نقاله استيل وسيني دوطرفه از ورق استيل ،شاسي از پروفيل اهن
،قيمت :120000000ريال)صدوبيست ميليون ريال (
3-سيستم پر كن دوشي از ورق استيل براي پر كردن مايعات در قوطي ،با سينك جمع اوري سرريز از ورق استيل با خط
انتقال زنجيري به طول 3متر از جنس استيل ،شاسي از پروفيل اهن ،قيمت مجموعه 00000000ريال)پنجاه ميليون ريال(
4-سكوي فرموالسيون براي تهيه شربت داراي دو مخزن دو جداره تحتاني وفوقاني به انضمام ميكسر از جنس استيل ،داراي
ورودي وخروجي شربت ولوله كشي بخار واتصالت مر بوطه به صورت كامل با پالت فرم وپلكان دسترسي به مخازن از ورق
وپروفيل اهن ،قيمت مجموعه 160000000ريال )يكصدوشصت ميليون ريال(
0-نوار نقاله 6متري با زنجير وروپوش از جنس استيل وقابليت بخاردهي به محصول ،شاسي از پروفيل اهن قيمت
مجموعه60000000ريال)شصت ميليون ريال(
6-دستگاه درب بندي قوطي ،هيدروليك ،چهار كله ،ساخت ابزاز ماشين خراسان ،با يونيت كامل به انظمام نوار نقاله يك
متري از جنس استيل به قيمت 140000000ريال )صدوچهل ميليون ريال(
7-نوار نقاله از جنس استيل به طول 3متر ،شاسي اهني به قيمت 20000000ريال)بيست ميليون ريال (
8-تونل شستشوي سه مرحله اي بطول 22متر وعرض 1/7متر ساخته شده از ورق اهن ،با درپوش قابل برداشت ،شامل سه
مرحله ابگرم،سردوخشك كن ،به انضمام نقاله زنجيري از ناوداني اهن درتمام طول تونل شستشو به قيمت
130000000ريال)صدوسي ميليون ريال(
9-تعداد 4دستگاه ديگ پخت دو جداره 300ليتري )پخت با بخار (،جدار داخلي از ورق استيل وجدار خارجي از ورق
اهن ،مجهز به گيربكس ودستگيره دستي پايه ها از ناوداني اهن جمعا به قيمت 120000000ريال)صدوبيست ميليون ريال (
10-تعداد 4دستگاه اتو كالو ساخته شده از ورق فوالدي به ضخامت 0ميليمتر هريك به قطر110سانتي متر وعمق 130سانتي
متر ،داراي فشارسنج ودماسنج عقربه اي قيمت مجموعه 4تايي80000000ريال)هشتاد ميليون ريال(
11-يك دستگاه جرثقيل سقفي چهار حركته با پالك كنترل دستي به ظرفيت تقريبي يك تن به قسمت 30000000ريال)سي
ميليون ريال (
12-يك عدد مخزن اب سرد ايستاده از ورق فوالد به قطر يك متر وعمق 120سانتي متر به قيمت 10000000ريال )ده
ميليون ريال(
13-تعداد 0عدد سبد مشبك اتو كالو از جنس ورق استيل به قيمت 30000000ريال )سي وپنج ميليون ريال(
14-تعداد 4عدد وان استيل چرخدار به مبلغ 30000000ريال)سي ميليون ريال(

آگهی های مرتبط : كارگاه و كارخانه
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.