اصول جوشکاری در نفت وگاز تست رینفورس پد خطوط لوله جکت ITP عیب Lamination اکسید حرارتی

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 945894
 • بازدید 371
 • نام ایت الله
 • دسته بندی ساير آموزش
 • تلفن 09399148180
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت 00
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس تهران
فایل PDF ذیل بخشی خلاصه شده از برخی ایتم های کتاب کلید جوشکاری و پایپینگ در
صنعت نفت وگاز و نیروگاه جلد اول تالیف مهندس دانشمند میباشد جهت تهیه کتاب مذکور
میتوانید با شماره 04144399390 تماس حاصل فرمایید
Lamination )تورق(
تورق از ناپیوستگیهای فلز پایه محسوب میشود که بعلت حضور ناخالصیهای غیر فلزی در بطن فولاد)داخل فولاد( در عملیات فولاد سازی و در زمان نورد)
Rolling ( رخ میدهد این ناخالصیها عموما اکسیدهایی هستند که در زمان مذاب فولاد بوجود آمده و سپس در عملیات نورد بصورت کشیده و پهن در جهت
نورد درآمده اند به این عیوب صفحه ای شکل تورق میگویند
بنابراین وجود آخالها و ناخالصی هایی همچون Al2O3 ، FeS ، MnS ، FeMnS ، )آخالهای اکسیدی، سولفیدی، سیلیکاتی( و سرباره و حفرات گازی و
انجمادی در قطعه ریختهگری عامل ایجاد Lamination یا تورق هستند، وقتی بر روی شمش یا قطعه عملیات نورد انجام گیرد آخالهای مذکور در جهت نورد،
کشیده شده وآخالهایی با مکانهایی Sharp وتیز ایجاد میگردند این ناخالصیها )آخالها( سبب عدم چسبندگی لایههای فلزی قطعه)فولاد( به یکدیگر شده در
واقع وجود این آخالها، Bonding )پیوند ویا اتصال( فولاد را قطع میکنند و باعث کاهش استحکام قطعه میگردند
عیوب تورق در بدنه پلیت
بنابراین تورق، از له شدن و کشیده شدن آخالهای نرم واقع در داخل شمش ) Billet ( ناشی میگردد
Lamination معمولا در Body )بدنه(لوله ودر ضخامت میانی محصولات نورد و در جهت نورد)موازی نورد( بوجود میآید Lamination ممکن است
درنزدیکی دیوارههای پخ ) (Bevel نیز ظاهر شود بدین صورت وقتی تورق در نزدیکی دیواره پخ ) Bevel (باشد ممکن است حرارت ناشی از جوشکاری
ذوبی)برخی ازپروسههای جوشکاری، ذوبی نمیباشند درجوشکاری غیرذوبی، درحالت جامد ویا خمیری شکل با اعمال فشار در یکدیگر ادغام میگردند
وجوشکاری انجام میگردد(، سبب ذوب شدن ناخالصیهای موجود در Bevel )پخ( شده و باعث بازشدن Bevel گردد بعبارتی این عیب در Bevel نمایان گردد
همچنین در زمان برشکاری، حرارت ناشی از عملیات برشکاری نیز ممکن است سبب باز شدن قطعه گردد و Lamination اتفاق افتد
تورق در Bevel وروشهای برطرف کردن آن
API 5L/ISO 3183(9.10.4) هر گونه تورق در ناحیه Bevel ، با طول محیطی بیشتر از 6.4mm که بطور چشمیدیده میشودبه عنوان عیب محسوب میشود
و لولههای با این شرایط یا باید Reject گردند ویا بایستی آن ناحیه)طول( لوله را برش داد تا هرگونه Inclusion و Lamination جداگردد
نحوه برخورد با عیب Lamination بر اساس بند API 5L/ISO 3183(9.9)
آن قسمت از لوله که دارای عیب Lamination است بایستی با در نظر گرفتن ملزومات مورد نظر طول لوله ، جدا گردد و یا اینکه: لوله به طور کلی مردود اعلام
شود.
قابل ذکر است رقع عیوب Lamination با استفاده از روش جوشکاری، مورد تایید نمیباشد
معیارپذیرش Lamination برای خطوط Sour Service,Offshore و... براساس API5L/ISO 3183 مشخص میگردد
علت حضور این آخال ها، اضافه کردن مقادیری منگنز به فولاد جهت حذف گوگرد اضافی است )در فولاد سازی و تولید فولاد مذاب از کوره بلند، از بالای
کوره، سنگ آهن هماتیت با مقادیری از فلاکس و منگنز به کوره اضافه میشود که افزودن منگنزجهت جلوگیری از ایجاد ترکیب سولفید آهن (FeS) وجلوگیری
ازپدیده سرخ شکنی فولادمیباشد ترکیب سولفید آهن) FeS (بعلت میل ترکیبی شدید آهن با گوگرد بوجود میآید با افزودن منگنز از تولید FeS )سولفید آهن( در
فولاد جلوگیری میگردد البته افزودن منگنزبه فولاد ممکن است تولید آخال ,MnS MnFeS نماید وجود این آخال که مضرات FeS را ندارد ممکن است سبب
ایجاد Lamination در فولاد در زمان رولینگ Rolling) (گردد حذف ویا کاهش گوگرد جهت جلوگیری از تشکیل فاز FeS )نقطه ذوب FeS بمراتب پایین تر
از فولاد است( در مرز دانههای فولاد وجلوگیری از ترک گرم در زمان جوشکاری میباشد همچنین وجود گوگرد در فولاد تاثیر بسیار زیادی بر روی دمای DBTT
)دمای شکست نرم به ترد( دارد ویکی ازاصلی ترین عوامل ایجاد Lamination است
آگهی های مرتبط : ساير
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.