انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
280 مورد آگهی یافت شد.

فروش عایق رطوبتی نانو

عایق نانو در مشهد

عایق نانو در مشهد . آببندی با رنگ نانوایزوکاور در مشهد . فروش نانوعایق کریستالی و مواد محلول نانوی ضدuv جهت عایقکاری و درزگیری بام موزاییک و سنگ . . عایقکاری و رفع نم و نشتی موزاییک پشتبام بدون نیاز ...

5 ماه پیش

عایق نانو ضدجلبک در کرج جهت عایق پشتبام

... و عایق های قدیمی در کرج . عایقکاری و آببندی استخر در کرج با رنگ استخری نانوایزوکاور. تولید و فروش مواد نانوعایق ضدآب در کرج . . عایق نانو با وزن بسیار کم و کیفیت بالا می باشد . رنگ و عایق و ...

5 ماه پیش

رنگ نانوی نما و نانو کردن دیوار نما در اردبیل

رنگ نانوی نما در اردبیل. نانو کردن دیوار در اردبیل. . آببندی در اردبیل . فروش رنگ نانو و عایق رطوبتی نانو در اردبیل. . رنگ نانو الاستیکی بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن در اردبیل . . "رنگ نانو د ر ...

5 ماه پیش

رنگ استخر نانو و عایق استخر در شیراز

... شدن و رنگ پریده شده نمی شود . . رنگ نانوایزوکاور رنگ استخری ضدجلبک و بادوام می باشد . . . تولید و فروش رنگ استخری باکیفیت نانوایزوکاور :. 09128919148. 09394088210

5 ماه پیش

آببندی استخر در مشهد با رنگ استخری نانوکاور

.... عایق استخر در مشهد با رنگ استخری نانوکاور. رنگ و عایق استخر در مشهد . تولید عایق نانو ضدیووی و فروش و پخش مواد نانوعایق . . "عایقکاری استخر" با "ؤنگ استخری نانوایزوکاور" با قلممو انجام می شود و ...

5 ماه پیش

عایق استخری ضدجلبک در اصفهان جهت آببندی استخر

... های ینتی است . . . تولید و پخش رنگ نانو ایزوکاور و پخش چسب و رزین نانویی آبگریزکننده می باشد . . . فروش چسب ضدجلبک ضدیووی آنتی باکتریال جهت آببندی استخر و آببندی پشتبام و عایق کردن شیروانی ها و ...

5 ماه پیش

عایق رطوبتی نانوایزوکاور رنگ الاستیکی و رنگ ضدجلبک نانو

عایقکاری در ساختمان با مواد نانوعایق بدون تخریب سطح . "آببندی پشتبام با رنگ نانو" با کیفیت و دوام بالای رنگ نانوعایق . "عایق رطوبتی نانوایزوکاور" بصورت عایق الاستیکی و بدون ترک خوردگی . "رنگ نانو روی ...

5 ماه پیش

فروش رنگ نانو در کرمانشاه ، فروش چسب آببندی استخر کرمانشاه

فروش رنگ نانو در کرمانشاه ، فروش چسب آببندی استخر کرمانشاه. . . عایق نانوایزوکاور و رنگ نانواییزوکاور در کرمانشاه :. عایق دیوار و نمای نانو جهت عایقکاری و آببندی دیوار ها و سقف در کرمانشاه . . "...

5 ماه پیش

دریافت نمایندگی عایق نانوایزوکاور در تبریز و ارومیه

... در تبریز. . شرایط دریافت نمایندگی نانوعایق و رنگ نانو در تبریز و ارومیه و اردبیل. "اعطای نمایندگی فروش رنگ نانو" به آذربایجان شرقی و غربی. . شرکت "نانوایزوکاور" تولیدکننده عایق رطوبتی و رنگ ...

5 ماه پیش

شرایط دریافت نمایندگی عایق و رنگ نانو در تبریز

... .. . نمایندگی های شرکت نانوایزوکاور انحصاری است و هر شهر فقط یک نماینده دارد .. . "تولید و فروش نانوعایق" جهت آببندی و رفع نم و نشتی بجای ایزوگام استفاده می شود .. آببندی استخر با رنگ استخری ...

5 ماه پیش

تولید چسب ساختمانی و عایق رطوبتی نانوایزوکاور

... عایق رطوبتی و چسب آببندی است . و به سراسر کشور ارسال بار عایق دارد . . همچنین آماده اعطای نمایندگی فروش به شهرستانها می باشد . . . آببندی استخر و آبنما با عایق استخری نانوایزوکاور ، عایقکاری استخر ...

5 ماه پیش

رنگ نماuv با مقاومت بالا و بدون رنگ پریدگی درکرج

... می باشد . رنگ الاستیکی و رنگ کشسان نانو ضدuv در کرج روی نما و دیوار ساختمان استفاده میشود . . فروش رنگ نانوی ضدuv نما و دیواره ها در کرج و تهران . 09128919148. 09394088210

5 ماه پیش

رنگ نانوعایق و رنگ استخری ضدجلبک نانو در مشهد

فروش رنگ نانو در مشهد ،آببندی استخر با رنگ نانو در مشهد . رنگ نانوی ضدیووی در مشهد . عایق رطوبتی و رنگ نانوعایق ضدuv انتی باکتری در مشهد . . عایقکاری با رنگ نانوعایق ضدآب در مشهد بجای استفاده از ...

5 ماه پیش

عایق و رنگ نانو در مشهد،آببندی با نانوعایق در مشهد

... با رنگ نانوعایق نمای نانوایزوکاور در مشهد انجام می شود و باعث افزایش عمر نما در مشهد می شود . . فروش رنگ نانوعایق و نانوی ضدیووی در مشهد . انجام عایقکاری و آببندی و رنگ آمیزی ساختمان و استخر در ...

5 ماه پیش

رنگ نانوی نما در ساری، رنگ نانوعایق uv در ساری و نوشهر

... الاستیکی بدون ترک خوردن و مقاوم در مقابل رطوبت و باران جهت عایقکاری دیوار و نما استفاده میشود . . فروش رنگ نانوعایق و عایق سفید نمای نانوایزوکاور در مازندران جهت آببندی دیوار بارانگیر و نمای اصلی ...

5 ماه پیش

تولید و پخش رنگ نانوعایق ضدیووی انتی باکتری

.... . رنگ کندوها و عایق کندو و عایق چوب و الاچیق . . رنگ نانوی نمای اصلی ساختمان و .... . . . تولید و فروش رنگ نانوعایق نانوایزوکاور: . مهندس حمیدی . ۰۹۱۲۸۹۱۹۱۴۸. ۰۹۳۹۴۰۸۸۲۱۰

5 ماه پیش

عایقکاری شیروانی و عایق سقف سوله در مشهد

تولید رنگ نانوعایق ضدجلبک و ضدشوره. فروش رنگ و عایق رطوبتی نانوپلیمری ضدآب . . رنگ نانوی uv و پوشش نانو ضدجلبک آنتی باکتری در مشهد . نمایندگی عایق رطوبتی و رنگ نانوعایق "نانوایزوکاور" در مشهد ؛ فروش ...

5 ماه پیش

رنگ نانوعایق و نانوی ضد uv نانو در مشهد

... کردن انواع سطوح استخری و بام و نما و ... . . تولیدکننده عایق رطوبتی نانوایزوکاور ، اعطای نمایندگی فروش رنگ نانوعایق به شهرستان ،اجرا و نصب نانوعایق و رنگ نانو در سراسر کشور . . مهندس حمیدی . ...

5 ماه پیش

رنگ نانوعایق ضدجلبک ضدیووی نانوایزوکاور

تولید رنگ نانو و فروش نانوعایق ضدجلبک و رنگ صدیووی . . فروش چسب و رنگ ساختمانی باکیفیت و درجه یک . . تولید و پخش عمده و خرده رنگ نانویی . . رنگ نانوعایق ضدیووی جهت عایقکاری فلز و سیمان .... . رنگ ...

5 ماه پیش

فروش عایق رطوبتی نانو و چسب آببندی ضدجلبک در اصفهان

تولید و فروش عایق رطوبتی نانو و چسب آببندی ضدجلبک در اصفهان . . عایقکاری در اصفهان با مواد عایق رطوبتی نانوایزوکاور . . آببندی استخر در اصفهان با عایق رنگی ضدجلبک نانوایزوکاور . رفع نم و نشتی و ...

5 ماه پیش

فروش رنگ نانو در کاشان ، عایقکاری استخر در کاشان

فروش رنگ نانو در کاشان ، عایقکاری استخر در کاشان. . عایق نانو پشتبام در کاشان ،حل مشکل نشتی بام با نانوعایق ضدآب نانوایزوکاور در کاشان . فروش رنگ نانو در کاشان . رنگ ضدجلبک نانوی ید رکاشان . . فروش ...

5 ماه پیش

عایق سفید نانو برای عایقکاری پشتبام در تهران و کرج

...؛ این رنگ نانو بعد از خشک شدن به هیچ عنوان ترک نمیخورد چون رنگ الاستیکی و کشسان می باشد . . تولید و فروش و اجرای عایق نانوایزوکاور جهت آببندی پشتبام و استخرها در سراسر کشور . مشاوره رایگان در زمینه ...

5 ماه پیش

تولید و پخش عایق رطوبتی ضدجلبک نانوایزوکاور

تولید و پخش عایق رطوبتی ضدجلبک نانوایزوکاور. تولید و فروش عایق رطوبتی نانوایزوکاور. اعطای نمایندگی فروش نانوعایق به شهرستان ها . . عایقکاری در تهران و شهرستان ها با مواد ضدآب نانوایزوکاور . عایق ...

5 ماه پیش

تولید کننده عایق نانو ، فروش عمده عایق نانو

تولید کننده عایق نانو ، فروش عمده عایق نانو. . . تولید کننده عایق نانو و پخش عایق نانو در سراسر کشور . . فروش عمده و فروش خرده ی نانوعایق وفروش رنگ نانو و رنگ و عایق ساختمانی . پخش مواد نانوعایق به ...

5 ماه پیش

عایق استخر در کرمانشاه ،چسب اببندی در کرمانشاه

... ترک نمی خورد و پوسته نمی شود. . آببندی و عایق استخری در کرمانشاه با کیفیت بالا و قیمت مناسب. فروش رنگ نانوایزوکاور "رنگ آنتی باکتری" جایگزین ایزوگام. . "رنگ نانوایزوکاور" بسیار بادوام تر و ...

5 ماه پیش

عایق استخر در کرمانشاه ،آببندی استخر در کرمانشاه

... رنگی بام در کرمانشاه . عایقکاری با مواد ضدجلبک نانو جهت آببندی استخر در کرمانشاه . . . تولید و فروش مواد عایق نانوایزوکاور . امکان اجرا و نصب عایق نانو در سراسر کشور . آموزش عایقکاری با مواد ...

5 ماه پیش

عایقکاری سقف سوله در یزد

... ها در یزد . نانوعایق در اصفهان. نانو روی سقف سوله در اصفهان . . تولید عایق رطوبتی نانوایزوکاور و فروش و پخش نانوعایق و نصب و اجرای عایق نانو :. مهندس حمیدی

5 ماه پیش

عایق سقف سوله با رنگ نانوپلیمری

... نانویی دارای رنگبندی است که برای آببندی هر سطحی می توانید از آن استفاده کنید . . اعطای نمایندگی فروش عایق نانوایزوکاور به شهرستان ها. انجام عایقکاری و اببندی روی سقف سوله ها توسط تیم اجرایی مجرب ...

5 ماه پیش