در جستجوی

آردصادراتی

3 مورد آگهی یافت شد.

فروش انواع آردصادراتی وغیرصادراتی

شرکت تعاونی آرد عسکری گلستان با ظرفیت 3000تن آردصادراتی 18% با گلوتن حداقل 31 آمادگی خود را جهت ارسال آرد به کشور عراق وافغانستان اعلام میدارد. قیمت روز 1370برای هر کیلو آردصادراتی 29% با گلوتن حداقل ...

2 سال پیش

فروش انواع آردصادراتی وغیرصادراتی

شرکت تعاونی آرد عسکری گلستان با ظرفیت 3000تن آردصادراتی 18% با گلوتن حداقل 31 آمادگی خود را جهت ارسال آرد به کشور عراق وافغانستان اعلام میدارد. قیمت روز 1370برای هر کیلو آردصادراتی 29% با گلوتن حداقل ...

2 سال پیش

فروش انواع آردصادراتی وغیرصادراتی

هوالرزاق. باسلام شرکت تعاونی آرد عسکری گلستان با مجوز 3000تن آرد صادراتی اقدام به فروش آرد 18 و 29 درصد با گلوتن 31 به بالا در کیسه های 50kg استاندارد می نماید.. آرد 18% با گلوتن بالای 31 در کیسه های ...

2 سال پیش