انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
2 مورد آگهی یافت شد.

آون الکترود 400 درجه

فروش انواع الکترود خشک کن و پودر خشک کن (آون مادر)

...:. . دستگاه هاي فوق در ظرفيت هاي بالاتر طبق سفارش در زمان معين ساخته مي شود.. . ( الکترود خشک کن ( آون ) و پودر خشک کن ). . تلفن تماس : 66492534-66491582. همراه : 09125255371. . خ امام خمینی - بعد ...

6 سال پیش

الکترود خشک کن آون الکترود آون مادر الکترود

... توجه:. دستگاه هاي فوق در ظرفيت هاي بالاتر طبق سفارش در زمان معين ساخته مي شود.. ( الکترود خشک کن ( آون ) و پودر خشک کن ). تلفن تماس : 66491582-66492534. همراه : 09125255371. خ امام خمینی - بعد از ...

6 سال پیش