در جستجوی

بذرهندوانه

8 مورد آگهی یافت شد.

فروش بذرهندوانه

فروشگاه باغ صباعرضه کننده انواع بذرهندوانه کریمسون سوئیت و چارلستون گری شامل هندوانه ب32 وسایرهندوانه هامی باشد جهت تهیه انواع بذورهنداونه باشماره تلفن های زیر تماس بگریید.. 09170858914. 09384296640

یک سال پیش

فروش بذر گلخانه ای سوپر گیرداپ

... وارد کننده بذور گلخانه ای و فضای باز شامل بذر خیار ، بذر گوجه ، بذر پیاز ، بذرکدو ، بذر هویج ، بذرهندوانه ، بذر خربزه ، بذر تربچه ، بذر فلفل و .... کشت وارنا وارد کننده کود های آلی و شیمیایی ...

3 سال پیش

فروش کود های npk

... وارد کننده بذور گلخانه ای و فضای باز شامل بذر خیار ، بذر گوجه ، بذر پیاز ، بذرکدو ، بذر هویج ، بذرهندوانه ، بذر خربزه ، بذر تربچه ، بذر فلفل و .... کشت وارنا وارد کننده کود های آلی و شیمیایی ...

3 سال پیش

فروش بذر خیار گلخانه ای

... وارد کننده بذور گلخانه ای و فضای باز شامل بذر خیار ، بذر گوجه ، بذر پیاز ، بذرکدو ، بذر هویج ، بذرهندوانه ، بذر خربزه ، بذر تربچه ، بذر فلفل و .... کشت وارنا وارد کننده کود های آلی و شیمیایی ...

3 سال پیش

فروش بذر گلخانه ای گوجه فرنگی کاردلن

... وارد کننده بذور گلخانه ای و فضای باز شامل بذر خیار ، بذر گوجه ، بذر پیاز ، بذرکدو ، بذر هویج ، بذرهندوانه ، بذر خربزه ، بذر تربچه ، بذر فلفل و .... کشت وارنا وارد کننده کود های آلی و شیمیایی ...

3 سال پیش

فروش نایلون گلخانه

... وارد کننده بذور گلخانه ای و فضای باز شامل بذر خیار ، بذر گوجه ، بذر پیاز ، بذرکدو ، بذر هویج ، بذرهندوانه ، بذر خربزه ، بذر تربچه ، بذر فلفل و .... کشت وارنا وارد کننده کود های آلی و شیمیایی ...

3 سال پیش

بذر خیار02632222504 بذرشلغم بذرگوجه بذرپیاز بذرکلم بذرهویج بذرخربزه بذرهندوانه

... top white globevروزن سیدزهلند. بذرخربزه minooروزن سیدز هلند. بذرلوبیا سبز sunrayروزن سیدزهلند. بذرهندوانه Charleston grayروزن سیدز هلند. بذرهندوانه کریمسون سوییتCrimson sweetروزن سیدزهلند. ...

3 سال پیش

بذر بادمجان باگیرا گاوریش روسیه بذر بادمجان هیبرید 02632222504

... top white globevروزن سیدزهلند . بذرخربزه minooروزن سیدز هلند . بذرلوبیا سبز sunrayروزن سیدزهلند . بذرهندوانه Charleston grayروزن سیدز هلند . بذرهندوانه کریمسون سوییتCrimson sweetروزن سیدزهلند . ...

3 سال پیش