انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
5 مورد آگهی یافت شد.

بوراسیک اسید

ویژه

واردات و فروش ویژه اسید بوریک ترکی در تهران

...، گمرک تهران و انبار تهران. بامداد پترو پارسان. BORIC ACID and BORAX - ETI MADEN. سایر اسامی: بوراسیک اسید، اورتوبوریک اسید. اسید بوریک:. بوریک اسید یک اسید ملایم است که اغلب به عنوان دوای ...

33 دقیقه پیش

فروش اسید بوریک

... اسید بوریک اتی معدن ترک در یزد -فروش اسید بوریک اتی معدن در تهران. وارد کننده اسید بوریک آرژانتین -بوراسیک اسید -قیمت بوراسیک اسید -فروش بوراسیک اسید. خرید بوراسیک اسید -اورتو بوریک اسید -قیمت اورتو ...

دیروز

فروشنده اسید بوریک Boric acid

... Boric acid. فروش اسید بوریک Boric acid. بوریک اسید B(OH)3 یا H3BO3 . اسید بوریک ترکیه و چین. بوراسیک اسیدی. اورتوبوریک اسید. اسید بوریک یک اسید ملایم است که بیشتر به منظور ضدعفونی کردن و ...

2 ماه پیش

تامین و فروش اسید کلریدریک ، خرید و فروش اسید استیک و اسید سولفوریک بازرگانی بامداد پترو پارسان

... اسید 1و4 بنزن دی کربوکسیلیک اسید. اسید نیتریک:جوهر شوره. اسید آزوتیک . تیزاب. اسید بوریک:بوراسیک اسید . اورتوبوریک اسید. اسید فسفریک:اورتو فسفریک اسید فسفریک اسید. اسید سیتریک:سیتریک اسید ...

یک سال پیش

قیمت عمده اسید سولفوریک ، قیمت اسید نیتریک

... اسید 1و4 بنزن دی کربوکسیلیک اسید. اسید نیتریک:جوهر شوره. اسید آزوتیک . تیزاب. اسید بوریک:بوراسیک اسید . اورتوبوریک اسید. اسید فسفریک:اورتو فسفریک اسید فسفریک اسید. اسید سیتریک:سیتریک اسید ...

2 سال پیش